Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εθνική Ασφαλιστική: Ζημιές 85,4 εκατ. στα παλιά συμβόλαια Υγείας

Ζημιά 85,4 εκατ. ευρώ από την αναθεώρηση παραδοχών για παλαιά συμβόλαια Υγείας. Η ρήτρα της σύμβασης αγοραπωλησίας προβλέπει ότι η Εθνική Τράπεζα αναλαμβάνει μέρος του κόστους. Ο μηχανισμός κατανομής κινδύνου.

Εθνική Ασφαλιστική: Ζημιές 85,4 εκατ. στα παλιά συμβόλαια Υγείας

Ζημιές 85,4 εκατ. ευρώ εμφάνισε, κατά την περσινή χρονιά, το χαρτοφυλάκιο μακροχρόνιων προγραμμάτων Υγείας της Εθνικής Ασφαλιστικής, αυξάνοντας τον κίνδυνο να ενεργοποιηθεί, στο μέλλον, η σχετική ρήτρα, η οποία προβλέπει καταβολή αποζημίωσης από την Εθνική Τράπεζα, στην περίπτωση που απαιτηθεί σχηματισμός πρόσθετων αποθεματικών. 

Το χαρτοφυλάκιο προγραμμάτων Ζωής και Υγείας της Εθνικής Ασφαλιστικής χωρίζεται σε παλαιό (Legacy) και νέο (Core). Το παλαιό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει προϊόντα Ζωής με εγγυημένες αποδόσεις και ισόβιες καλύψεις υγείας, που δεν αναμένεται να συνεισφέρουν στη μελλοντική κερδοφορία, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ασφαλιστική στις οικονομικές καταστάσεις, χρήσης 2023. 

Για το παλαιό χαρτοφυλάκιο υγείας, λόγω αύξησης συχνότητας ζημιών και πληθωριστικών πιέσεων, απαιτήθηκε, πέρσι, αναθεώρηση παραδοχών, με αποτέλεσμα την πρόκληση έκτακτων ζημιών, ύψους 85,4 εκατ. ευρώ. Ρόλο στην παραπάνω εξέλιξη πιθανώς έπαιξε η μετάβαση από 1/1/2023 των ασφαλιστικών στο IFRS 17 από το IFRS 4. Με το IFRS 17 τα μακροχρόνιας διάρκειας προγράμματα Ζωής και Υγείας αποτιμούνται με Γενικευμένο Μοντέλο Αποτίμησης (GMM).  

Αποτέλεσμα της παραπάνω ζημιάς και της αύξησης των αποζημιώσεων στις Γενικές Ασφαλίσεις κατά 170 εκατ. ευρώ (σ.σ. κυρίως λόγω της θεομηνίας Daniel), οι δαπάνες υπηρεσιών ασφάλισης της μητρικής του ομίλου εκτινάχθηκαν, το 2023, σε 650,5 εκατ. ευρώ από 353,8 εκατ. ευρώ την αμέσως προηγούμενη χρονιά. Σε επίπεδο ομίλου, ανήλθαν σε 671,28 εκατ. ευρώ. 

Έτσι, η μητρική εμφάνισε ζημιές με το… καλημέρα (σ.σ. από το αποτέλεσμα υπηρεσιών ασφάλισης προ των συμβολαίων αντασφάλισης) ύψους 129,6 εκατ. ευρώ, που σε επίπεδο ομίλου περιορίστηκε σε 125 εκατ. ευρώ.

Παρά τα αυξημένα επενδυτικά έσοδα (109,8 εκατ. ευρώ σε επίπεδο εταιρείας, 115,8 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου), η Εθνική Ασφαλιστική έκλεισε τη χρήση με ζημιά προ φόρων 38,4 εκατ. ευρώ και ο όμιλος με ζημιά προ φόρων 36,12 εκατ. ευρώ.

Στα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα προστίθεται και κονδύλι 39 εκατ. ευρώ, που αφορά σε δαπάνες μετασχηματισμού (νέα συστήματα πληροφορικής, συμβουλευτικές υπηρεσίες, κόστος εθελουσίας εξόδου κ.ά.). 

Πότε πληρώνει η ΕΤΕ για τα παλαιά συμβόλαια υγείας 

Με βάση τη συμφωνία αγοραπωλησίας του 90,01% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Ασφαλιστικής μεταξύ CVC Capital Partners και Εθνικής Τράπεζας, η τελευταία καθίσταται συμμέτοχος τυχόν κόστους πρόσθετων αποθεματικών, για το χαρτοφυλάκιο προγραμμάτων υγείας, ισόβιας κάλυψης και χωρίς δυνατότητα ή με περιορισμένη δυνατότητα αναπροσαρμογής ασφαλίστρων. 

Η Εθνική δεσμεύεται να αποζημιώσει τη CVC, για επιδείνωση των αποθεματικών. Δηλαδή, για ευθύνες βέλτιστης εκτίμησης από το παλαιό χαρτοφυλάκιο υγείας. Το ανώτατο όριο της αποζημίωσης, για το παλαιό χαρτοφυλάκιο υγείας, είναι περιορισμένο χρονικά (5 έως 10 χρόνια από την ολοκλήρωση της συναλλαγής) και ποσοτικά σε ορισμένες ταμειακές ροές, στον βαθμό που υπερβαίνουν τους στόχους, που έχουν συμφωνηθεί. 

Επιπλέον, προβλέπεται ένας μηχανισμός κατανομής κινδύνου, σύμφωνα με τον οποίο η CVC (Ethniki Holdings) συμμετέχει στον ανωτέρω κίνδυνο με ποσοστό 22,5% και η Εθνική Τράπεζα με 77,5%, καθώς και προσαρμογές σε περίπτωση αποκλινουσών αυξήσεων νοσηλίων. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v