Κυλ. Σαραντόπουλος: Υποχώρηση ζημιών το 2002

Κάμψη των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 12,6% παρουσίασε η Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος το 2002. Ωστόσο, οι ζημίες του ομίλου υποχώρησαν στις 67 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 1,36 εκατ. ευρώ πέρυσι. Σε επίπεδο μητρικής, παρά τη μείωση των πωλήσεων κατά 32%, η εταιρία πέρασε στην κερδοφορία.

Κυλ. Σαραντόπουλος: Υποχώρηση ζημιών το 2002
Παρά το γεγονός ότι οι ενοποιημένες πωλήσεις της Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος υποχώρησαν το 2002, ο όμιλος περιόρισε τις ζημίες του σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Σε επίπεδο μητρικής, παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις υποχώρησαν, η εταιρία πέρασε στην κερδοφορία.

ΑΑναλυτικότερα, σύμφωνα με τον δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρίας, οοι πωλήσεις του ομίλου στο εξεταζόμενο διάστημα υποχώρησαν κατά 12,6% και ανήλθαν στα 12,16 εκατ. ευρώ συγκριτικά με 13,92 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Σε επίπεδο ενοποιημένων αποτελεσμάτων, η Σαραντόπουλος κατάφερε να συρρικνώσει τις ζημίες της στις 67 χιλιάδες ευρώ, σε σχέση με ζημίες ύψους 1,36 εκατ. ευρώ το 2001.

Οσον αφορά στη μητρική, οι πωλήσεις στο εξεταζόμενο διάστημα υποχώρησαν κατά 32% και ανήλθαν στα 7,26 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με 10,76 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου.

Ωστόσο, η εταιρία παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους 109 χιλιάδων ευρώ, έναντι ζημιών 1,29 εκατ. ευρώ πέρυσι.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v