Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Euromedica: Με 65,4302% η Axon

Στο 65,4302% διαμορφώθηκε το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Axon στην εταιρία Euromedica, ύστερα από συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 20 Μαρτίου 2008. Στο 14,3769% το ποσοστό της ελεγχόμενης εταιρίας ΣΟΝΑΚ.

Euromedica: Με 65,4302% η Axon
Ο μέτοχος της εταιρείας Εuromedica, AXON, με τις από 20/03/2008 και 21/03/2008 επιστολές του ενημέρωσε ότι στις 19/03/2008, λόγω αγοράς 226.762 μετοχών της εταιρείας και αγοράς 61.419 μετοχών από την ελεγχόμενη της εταιρεία "EUROPROCUREMENT" και στη συνέχεια λόγω πώλησης 650.000 μετοχών της εταιρείας από την ελεγχόμενη της εταιρεία "ΣΟΝΑΚ" το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου διαμορφώθηκε σε 65,4302%. 

Επιπλέον, ο μέτοχος της εταιρείας Εuromedica "ΣΟΝΑΚ ΑΕΒΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ", ενημέρωσε ότι στις 20/03/2008, λόγω πώλησης 650.000 μετοχών της εταιρείας, η συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο κατήλθε από 15,5079% σε 14,3769% .

Ειδικότερα, η εταιρία γνωστοποίησε ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ΑΧΟΝ στις 20/03/2008 αναλύεται ως εξής:

* Αμεση συμμετοχή της ΑΧΟΝ: 17.135.957 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 45,2060% 
* Έμμεση συμμετοχή της ΑΧΟΝ" μέσω ελεγχόμενων Εταιρειών: 7.666.355 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 20,2245 % , ως εξής: μέσω της "ΣΟΝΑΚ ΑΕΒΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" 5.449.746 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 14,3769 %, μέσω της εταιρίας ΠΡΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. 96.000 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0,2533 %, μέσω του Ομίλου EUROMEDICA A.E. 2.120.609 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 5,5943 %.

Σημειώνεται, ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της "ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" στις 19/03/2008 αναλύεται ως εξής:

* Αμεση συμμετοχή της "ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" : 17.126.157 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 45,1802 %
* Έμμεση συμμετοχή της "ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" μέσω ελεγχόμενων Εταιρειών: 8.315.356 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 21,9366% , ως εξής: μέσω της "ΣΟΝΑΚ ΑΕΒΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" 6.099.747 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 16,0916 %, μέσω της εταιρίας ΠΡΙΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. 96.000 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0,2533%, μέσω του Ομίλου EUROMEDICA A.E. 2.119.609 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 5,5917%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v