Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΤΗΛΑ: Αύξηση 27,24% στα κέρδη μετά φόρων

Τη διανομή μερίσματος 0,030 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2007 θα προτείνει το Δ.Σ. της Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη. Αύξηση 27,24% κατέγραψαν τα κέρδη μετά από φόρους για τη χρήση 2007.

ΚΤΗΛΑ: Αύξηση 27,24% στα κέρδη μετά φόρων
Τη διανομή μερίσματος 0,030 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2007 θα προτείνει το διοικητικό συμβούλιο της Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της.

Το προτεινόμενο μέρισμα είναι αυξημένο κατά 20% σε σχέση με το μέρισμα ύψους 0,025 ευρώ ανά μετοχή που διένειμε η εταιρεία για τη χρήση του 2006.

Σε ότι αφορά την πορεία των οικονομικών της μεγεθών η εταιρεία πέτυχε αύξηση 13,57% των πωλήσεών της σε σχέση με το 2006 οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8,043 εκατ. ευρώ, κατά 24,29% ενισχύθηκαν τα κέρδη προ φόρων τα οποία ανήλθαν στα 1,326 εκατ. ευρώ, ενώ άνοδος της τάξεως του 27,24% κατεγράφη στα κέρδη μετά από φόρους τα οποία άγγιξαν τα 1,001 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται επίσης ότι οι πραγματοποιηθείσες επενδύσεις την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στο ποσό 945.400,61 ευρώ και αφορούσαν κυρίως σε αγορές μεταφορικών μέσων, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού καθώς και σε δαπάνες για την ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων στο κεντρικό και στο υποκατάστημα της εταιρείας στο Καπανδρίτι Αττικής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v