Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καραμολέγκος: Υπερδιπλασιασμός κερδών το 2007

Υπερδιπλασιασμό των κερδών μετά από φόρους σε επίπεδο μητρικής εταιρείας και μείωση σε ενοποιημένο επίπεδο εμφάνισε πέρυσι σε σχέση με το 2006 η Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος.

Καραμολέγκος: Υπερδιπλασιασμός κερδών το 2007
Υπερδιπλασιασμό των κερδών μετά από φόρους σε επίπεδο μητρικής εταιρείας και μείωση σε ενοποιημένο επίπεδο εμφάνισε πέρυσι σε σχέση με το 2006 η Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος, οι επενδύσεις της οποίας σε επίπεδο ομίλου ανήλθαν στο ύψος των 8,82 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής ενισχύθηκαν κατά 117,24% διαμορφούμενα στα 552.940 ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν κατά 6,37% με αποτέλεσμα να ανέλθουν πέρυσι στα 449.787 ευρώ.

Σε ότι αφορά τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών της Αρτοβιομηχανίας αυτός παρουσίασε αύξηση 12% και ανήλθε στα 49,03 εκατ. ευρώ, ενώ κατά 11,2% ενισχύθηκε σε επίπεδο εταιρείας διαμορφούμενος στα 39,66 εκατ. ευρώ. Το μικτό κέρδος αυξήθηκε 13,4% για τον όμιλο και ανήλθε στο ποσό των 21,51 εκατ. ευρώ και για την εταιρεία αυξήθηκε κατά 9,6% και διαμορφώθηκε στο ποσό των 16,92 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 21,8% για τον όμιλο και ανήλθαν στο ποσό των 8,25 εκατ. ευρώ έναντι 6,77 εκατ. ευρώ το 2006, ενώ για τη μητρική η αύξηση ήταν 25,1% με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν στα 6,8 εκατ. ευρώ από 5,5 εκατ. ευρώ το 2006.

Σε ότι αφορά τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου, αυτές ανήλθαν στο ποσό των 53,07 εκατ. ευρώ από 43,49 εκατ. ευρώ το 2006 και για την εταιρεία στο ποσό των 43,13 εκατ. ευρώ από 32,89 εκατ. ευρώ το 2006. Σημειώνεται ότι επί των ακινήτων των εταιρειών του ομίλου υφίστανται συνολικά υποθήκες - προσημειώσεις προς εξασφάλιση τραπεζικών δανείων ποσού 19.440.000 ευρώ.

Σχετικά με το μέρισμα, η διοίκηση της Αρτοβιομηχανίας θα προτείνει προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος 0,01 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2007.

Αλεξ. Γκ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v