Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΡΟΜ: Το 12% της Ιασώ «ψήλωσε» τα κέρδη του 2007

Υψηλά κέρδη χάρη και στην υπεραξία από την αποτίμηση του 12% της Ιασώ ενέγραψε το 2007 ο όμιλος Euromedica ο οποίος όμως είδε τις υποχρεώσεις του να διευρύνονται παρά την αύξηση κεφαλαίου με μετρητά.

ΕΥΡΟΜ: Το 12% της Ιασώ «ψήλωσε» τα κέρδη του 2007
Υψηλά κέρδη χάρη και στην υπεραξία από την αποτίμηση του 12% της Ιασώ ενέγραψε το 2007 ο όμιλος Euromedica ο οποίος όμως είδε τις υποχρεώσεις του να διευρύνονται παρά την αύξηση κεφαλαίου με μετρητά που διενήργησε εντός της περσινής χρονιάς.

Ο κύκλος εργασιών της Euromedica ανήλθε στα 191,8 εκατ. ευρώ έναντι 158 εκατ. ευρώ το 2006 , με τα μικτά κέρδη να διαμορφώνονται στα 46,07 εκατ. ευρώ έναντι 33,6 εκατ. ευρώ το 2006. Το μικτό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 24% από 21,2% κατά την αμέσως προηγούμενη χρήση.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν στα 33,15 εκατ. ευρώ έναντι 24,5 εκατ. ευρώ το 2006 και τα κέρδη προ φόρων στα 31,48 εκατ. ευρώ έναντι 11,2 εκατ. ευρώ το 2006. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στα 19,07 εκατ. ευρώ έναντι 4,07 εκατ. ευρώ το 2006.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του ομίλου στις 31/12/07 ανήλθαν στα 345,3 εκατ. ευρώ έναντι 216,7 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου του 2006. Συνεπεία της αύξησης του δανεισμού οι τόκοι και τα συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα σχεδόν διπλασιάσθηκαν φθάνοντας στα 10,7 εκατ. ευρώ.

Σε εταιρικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 152,64 εκ. ευρώ από 84,30 ευρώ στη χρήση 2006 (+81%). Τα εταιρικά κέρδη προ φόρων έφτασαν στα 24,94 εκ. ευρώ από 3,36 εκ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 17,94 εκ. ευρώ από 1,18 εκ. ευρώ.

Οι πολύ σημαντικές αυξήσεις στα μεγέθη της μητρικής εταιρίας και του ομίλου, οφείλονται στη βελτίωση των αποτελεσμάτων των μονάδων που διαθέτει πανελλαδικά, στις νέες μονάδες που προστέθηκαν στον όμιλο εντός του 2007 μέσω εξαγορών, καθώς και στη συγχώνευση, δι' απορροφήσεως από τη μητρική εταιρία, των θυγατρικών "ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.", "ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.", και "EUROMEDICA ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.", εντός του έτους 2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v