Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Elbisco: Διεύρυνση ζημιών το 2007

Οριακά προ φόρων κέρδη 96 χιλ. ευρώ, από 3,521 εκατ. ευρώ το 2006, εμφάνισε  το 2007 ο όμιλος Elbisco, ενώ οι ζημιές μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των 1,372 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 587 χιλ. ευρώ το 2006.

Elbisco: Διεύρυνση ζημιών το 2007
Οριακά προ φόρων κέρδη 96 χιλ. ευρώ, από 3,521 εκατ. ευρώ το 2006, εμφάνισε το 2007, ο όμιλος Elbisco, οι ζημιές μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του οποίου διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των 1,372 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 587 χιλ. ευρώ το 2006.

Παρά την πτώση στα κέρδη, οι πωλήσεις του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 7,13% διαμορφούμενες στα 59,766 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδο 10,02% στο ενοποιημένο κόστος πωληθέντων της χρήσης.

Το μικτό περιθώριο κέρδους σε ενοποιημένη βάση αντιπροσωπεύει το 32,6% των πωλήσεων όταν το 2006 αντιπροσώπευε το 34,37%.

Σημειώνεται επίσης ότι η σύνθεση του κύκλου εργασιών διαφοροποιήθηκε συγκριτικά με τη χρήση του 2006.

Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών των τροφίμων (φρυγανιές, μπισκότα, άλευρα και ψωμί σε φέτες) αντιπροσωπεύει το 55,64% το 2007 από 58,37% το 2006 επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, τα πλαστικά αντιπροσωπεύουν το 42,76% το 2006 έναντι 40,72% το 2006 και οι λοιπές κατηγορίες, κυρίως εμπορεύματα το 1,60% πέρυσι από 0,91% το 2006.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v