Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Euromedica: Παρουσίαση στους αναλυτές

Παρουσίαση των τάσεων στο κλάδο της υγείας καθώς και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2007, πραγματοποίησε η Euromedica στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης των αναλυτών που έλαβε χώρα στις 18 Απριλίου 2008.

Euromedica: Παρουσίαση στους αναλυτές
Παρουσίαση των τάσεων στο κλάδο της υγείας καθώς και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2007, τα οποία αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με την χρήση 2006, τόσο σε εταιρικό όσο και σε ομιλικό επίπεδο, πραγματοποίησε η Euromedica στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης των αναλυτών που έλαβε χώρα στις 18 Απριλίου 2008.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v