Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φιερατέξ: Ποσοστό 13,505% καταχωρήθηκε στην ΚΕΜ

Η Φιερατέξ ανακοινώνει ότι οι μέτοχοι Ε. Ανεζουλάκη και ο Ι. Τεκέλογλου από 05.05.2008 έχουν συνάψει σύμβαση κοινής επενδυτικής μερίδας, με αποτέλεσμα το σύνολο των μετοχών που έχουν καταχωρηθεί στην ΚΕΜ να είναι 13,505%.

Φιερατέξ: Ποσοστό 13,505% καταχωρήθηκε στην ΚΕΜ
Η εταιρία Φιερατέξ ανακοινώνει ότι οι μέτοχοι Ελένη Ανεζουλάκη του Δημητρίου και ο Ιωάννης Τεκέλογλου του Κωνσταντίνου από 05.05.2008 έχουν συνάψει σύμβαση κοινής επενδυτικής μερίδας (ΚΕΜ).

Μετά από την παραπάνω πράξη το σύνολο των μετοχών της εταιρίας που έχουν καταχωρηθεί στην ΚΕΜ και ενσωματώνουν ισάριθμα δικαιώματα ψήφου είναι 1.392.525 ή ποσοστό 13,505% του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου.

Η μέτοχος Ελένη Ανεζουλάκη του Δημητρίου πριν την παραπάνω πράξη κατείχε 934.395 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου ή ποσοστό 9,062% του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και ο μέτοχος Ιωάννης Τεκέλογλου του Κωνσταντίνου πριν την παραπάνω πράξη κατείχε 458.130 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου ή ποσοστό 4,443% του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου.

Το σύνολο των μετοχών της εταιρίας είναι 10.311.375 κοινές ονομαστικές και ενσωματώνουν ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v