Τηλέτυπος: Μέρισμα 0,25 ευρώ - διανομή μετοχών

Την αύξηση κεφαλαίου κατά 3,4 εκ. ευρώ σε αναλογία 1 νέα για κάθε 10 παλαιές, καθώς και τη διανομή μερίσματος 0,25 ευρώ, αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση της Τηλέτυπος που συνήλθε σήμερα 15/5 με απαρτία 74,51%.

Τηλέτυπος: Μέρισμα 0,25 ευρώ - διανομή μετοχών
Την αύξηση κεφαλαίου κατά 3,4 εκ. ευρώ σε αναλογία 1 νέα για κάθε 10 παλαιές, καθώς και τη διανομή μερίσματος 0,25 ευρώ, αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση της Τηλέτυπος που συνήλθε σήμερα 15/5 με απαρτία 74,51%.

Αναλυτικότερα, το προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 0,25 ευρώ, χρόνος αποκοπής αυτού ορίσθηκε η 29η Mαΐου 2008 και καταβολής του η 6η Ιουνίου 2008 μέσω της τραπέζης EFG EUROBANK. 

Τέλος, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.436.125 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ποσού 3.383.002,12 ευρώ εκ του φοροληθέντος έκτακτου αποθεματικού και ποσού 53.122,88 ευρώ εκ του φορολογημένου κατά άρθρο 8 Ν.2579/1998 αποθεματικού, η έκδοση ισάριθμων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ και η διανομή αυτών στους μετόχους κατά αναλογία 1 νέα για κάθε 10 υφιστάμενες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v