Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

EΥΡΟΜ: Εξαγοράζει διαγνωστικό κέντρο στην Αλβανία

Την εξαγορά διαγνωστικού κέντρου στην Αλβανία, την ίδρυση θυγατρικής επενδυτικής εταιρίας ακινήτων (ΑΕΕΑΠ) και τις κινήσεις για αναζήτηση πρόσθετων κεφαλαίων ανακοίνωσε ο βασικός μέτοχος της Euromedica, κ. Θ. Λιακουνάκος.

  • του Στέφανου Κοτζαμάνη
EΥΡΟΜ: Εξαγοράζει διαγνωστικό κέντρο στην Αλβανία
Την εξαγορά διαγνωστικού κέντρου στην Αλβανία, την ίδρυση θυγατρικής επενδυτικής εταιρίας ακινήτων (ΑΕΕΑΠ) καθώς και τις κινήσεις για αναζήτηση πρόσθετων κεφαλαίων ανακοίνωσε ο βασικός μέτοχος της Euromedica, κ. Θ. Λιακουνάκος, κατά τη σημερινή τακτική Γ.Σ. της εταιρίας.

Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση εξαγοράς διαγνωστικού κέντρου στην Αλβανία με προοπτική να ενισχυθεί και με τη δημιουργία κλινικής. Συζητήσεις επίσης γίνονται και για εξαγορές σε άλλες βαλκανικές χώρες.

Στον τομέα των ακινήτων θα αποσχιστεί μεγάλο μέρος της ακίνητης περιουσίας της Euromedica η οποία θα εισφερθεί σε θυγατρική με σκοπό να μετεξελιχθεί σε ΑΕΕΑΠ και να εισαχθεί στο Χ.Α.

Η τρέχουσα αξία των ακινήτων της Euromedica υπερβαίνει σήμερα τα 200 εκατ. ευρώ.

----Αναζήτηση κεφαλαίων

Τα κεφάλαια της περυσινής αύξησης κεφαλαίου και της έκδοσης ομολογιακού δανείου έχουν ήδη επενδυθεί και για τον σκοπό αυτόν αναζητείται η άντληση καινούργιων κεφαλαίων.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο νέας αύξησης κεφαλαίου με παραίτηση παλαιών μετόχων (δρομολογείται μάλλον για το 2009 λόγω του δυσμενούς χρηματιστηριακού κλίματος), ενώ παράλληλα υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω δανεισμού άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Για φέτος η εταιρία στοχεύει σε άνοδο του κύκλου εργασιών άνω του 20%.

---Μέρισμα 

Η σημερινή Γ.Σ. αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,043 ευρώ ανά μετοχή καθώς και τη δυνατότητα αγοράς ιδίων τίτλων.

Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. στις 21/05/2008. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επί του μερίσματος της χρήσεως 2007 ορίσθηκε η 22/05/2008. Η πληρωμή του μερίσματος χρήσης 2007 θα αρχίσει στις 30/05/2008 και θα γίνει μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

---Αγορά ιδίων μετοχών

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10%, δηλαδή μέχρι 3.790.636 μετοχές (συνυπολογιζομένων και των μετοχών που έχουν αποκτηθεί επί τη βάσει προηγούμενων παρόμοιων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της εταιρίας), με εύρος τιμών αγοράς των μετοχών τα 5 ευρώ για την κατώτερη και 15,00 ευρώ την ανώτερη και καθόρισε ότι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των μετοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v