Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Axon: Eπιστροφή κεφαλαίου 0,10 ευρώ

Την πρόθεση επέκτασης της Axon στις δραστηριότητες των νερών, του real estate και των μέσων ενημέρωσης ανακοίνωσε ο βασικός μέτοχος της εταιρίας κ. Θωμάς Λιακουνάκος κατά τη σημερινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

  • του Στέφανου Κοτζαμάνη
Axon: Eπιστροφή κεφαλαίου 0,10 ευρώ
Την πρόθεση επέκτασης της Axon Συμμετοχών στις δραστηριότητες των νερών, του real estate και των μέσων ενημέρωσης ανακοίνωσε ο βασικός μέτοχος της εταιρίας κ. Θωμάς Λιακουνάκος κατά τη σημερινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Σε ό,τι αφορά τον κλάδο των νερών, σχεδιάζεται η δημιουργία νέας θυγατρικής εταιρίας, η οποία θα συμμετέχει σε εταιρίες του κλάδου (αν και ο κ. Λιακουνάκος δεν αναφέρθηκε περαιτέρω, σύμφωνα με πληροφορίες πρώτη υποψήφια συμμετοχή είναι αυτή της εταιρίας Σουρωτή). Απώτερος στόχος είναι η αυτόνομη ένταξη της θυγατρικής στο χρηματιστήριο.

Στον κλάδο των ακινήτων εντάσσεται η ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου της Pirelli στην Πάτρα, μέσα από οικιστική ανάπτυξη, από κατασκευή εμπορικού κέντρου, καθώς και από δημιουργία μονάδας αποκατάστασης (σύμφωνα με πληροφορίες θα στεγαστεί η υπό δημιουργία θυγατρική της συγγενούς Euromedica).

Στον χώρο του Τύπου, τέλος, υπό σκέψη είναι η απόκτηση συμμετοχής στην εταιρία Κέρδος (συμφερόντων του κ. Θωμά Λιακουνάκου), η οποία θα επιδιώξει να ενταχθεί στην Εναλλακτική Αγορά.

---Επιστροφή κεφαλαίου, σκέψεις για ΑΜΚ

Στη σημερινή γενική συνέλευση αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση του υπόλοιπου συσσωρευμένων ζημιών της εταιρίας, ύψους 47,8 εκατ. ευρώ, προκειμένου η εταιρία να είναι σε θέση να διανείμει μέρισμα από την επόμενη χρήση.

Ειδικότερα, η γενική συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 47.839.495,45 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από τον λογαριασμό αποθεματικών "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον", χωρίς έκδοση νέων μετοχών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,61 ευρώ σε 1,79 ευρώ εκάστη και την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,79 ευρώ σε 0,61 ευρώ εκάστη, προς τον σκοπό της εξάλειψης των συσσωρευμένων ζημιών που παρουσιάζει η εταιρία σήμερα.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή, δικαιούχοι του οποίου θα είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά τη λήξη της συνεδρίασης της 24ης Ιουνίου 2008. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης της επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 25η Ιουνίου 2008, ενώ ως ημερομηνία έναρξης της καταβολής της επιστροφής η 3η Ιουλίου 2008.
Axon
Προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι νέες επενδύσεις, πρόθεση της Axon Συμμετοχών είναι η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών όταν το επιτρέψουν οι χρηματιστηριακές συνθήκες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v