Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Κεφαλαιακά κέρδη 7 εκατ. ευρώ

Έκτακτο μη επαναλαμβανόμενο κέρδος ύψους περίπου 7 εκατ. ευρώ το οποίο θα επηρεάσει αντίστοιχα τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου της τρέχουσας χρήσης, προκύπτει για την Π.Γ. Νίκας, που συνεχίζει την αναδιάρθρωσή της.

  • της Αλεξάνδρας Γκίτση
Νίκας: Κεφαλαιακά κέρδη 7 εκατ. ευρώ
Έκτακτο μη επαναλαμβανόμενο κέρδος ύψους περίπου 7 εκατ. ευρώ το οποίο θα επηρεάσει αντίστοιχα τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου της τρέχουσας χρήσης, προκύπτει από την ολοκλήρωση των διαδικασιών διάθεσης από την θυγατρική της Π.Γ. Νίκας στην Κύπρο, των ποσοστών συμμετοχής της στις εταιρίες ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ LTD (35,98%) και ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΕ LTD (35,98%).

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης που έχει ξεκινήσει ο όμιλος Νίκας τα τελευταία χρόνια.

Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι το ποσοστό που κατείχε η ελληνική αλλαντοβιομηχανία στις δύο κυπριακές εταιρείες πωλήθηκε έναντι 10 εκατ. ευρώ στους βασικούς μετόχους των εν λόγω κυπριακών εταιρειών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v