Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Υποχώρηση κερδών κατά 6,25%

Στα 1,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1,6 εκατ. ευρώ πέρυσι, διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της Νίκας στο α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, εμφανίζοντας μείωση της τάξης του 6,25%.

Νίκας: Υποχώρηση κερδών κατά 6,25%
Στα 1,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1,6 εκατ. ευρώ πέρυσι, διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της Νίκας στο α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, εμφανίζοντας μείωση της τάξης του 6,25%.

Στην σχετική της ανακοίνωση, η εταιρεία αναφέρει ότι «συνεχείς ρυθμοί ανάπτυξης για τη μητρική εταιρεία, βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας και του μικτού περιθωρίου σε επίπεδο ομίλου, και εφαρμογή του νέου στρατηγικού σχεδιασμού προώθησης των προϊόντων ΝΙΚΑΣ με νέες επενδύσεις στη ποιότητα και τη διαφάνεια, με επέκταση του δικτύου διανομής, με στροφή σε νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τέλος με αποδέσμευση από μη λειτουργικές δραστηριότητες είναι τα κύρια χαρακτηριστικά και στο α’ τρίμηνο του 2008.

Συνέχιση της θετικής πορείας των τελευταίων τριμήνων είναι η πορεία της μητρικής Εταιρείας, τα μεγέθη της οποίας και στο 1ο τρίμηνο του 2008 αποτυπώνουν καθαρά τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης της Διοίκησης που έχουν αναληφθεί από την προηγούμενη χρήση.

Αναλυτικότερα, το 1ο τρίμηνο του 2008, ο κύκλος εργασιών της μητρικής Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ ανήλθε σε ευρώ 23,8 εκατ. έναντι ευρώ 23,2 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σημειώνοντας αύξηση κατά 3%. Σημειωτέο ότι τα στρατηγικά προϊόντα αυξήθηκαν κατά 7,7%, ενώ οι πωλήσεις στις κατηγορίες προς εξυγίανση εμφανίζονται μειωμένες κατά 20%.

Σημαντική και η κερδοφορία που αποτυπώνεται στο 1ο τρίμηνο για τη μητρική εταιρεία με τα θετικά στοιχεία της αναδιάρθρωσης να είναι πλέον εμφανή. Ειδικά, το μεικτό κέρδος ανήλθε σε ευρώ 8,4 εκατ. έναντι ευρώ 7,3 το 1ο τρίμηνο του 2007 σημειώνοντας αύξηση κατά 15% ενώ το μεικτό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 35,3% επί του κύκλου εργασιών έναντι 31,6% το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 3,8 εκατ. έναντι ευρώ 2,6 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 2007, αυξημένα κατά 19% έναντι του 1ου τριμήνου 2007.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε ευρώ 1,8 εκατ. έναντι ευρώ 1,76 εκατ. το 2007.

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι το αποτέλεσμα αυτό έχει επιτευχθεί σε μία περίοδο όπου οι λειτουργικές δαπάνες έχουν αυξηθεί ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της νέας στρατηγικής προώθησης και διανομής των προϊόντων καθώς και από την υλοποίηση επενδυτικών ενεργειών που έχουν επιβαρύνει τη λειτουργία της Εταιρείας.

Σε ενοποιημένη βάση το 1ο τρίμηνο του 2008 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ 24,9 εκατ. έναντι ευρώ 25,2 εκατ. το 2007.

Η οριακή αυτή μείωση οφείλεται αποκλειστικά στην στρατηγική απόφαση του Ομίλου για την απεμπλοκή από μη λειτουργικές δραστηριότητες και τη στροφή της προσφερόμενης γκάμας προϊόντων σε υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα. Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών είναι η πρόσκαιρη απώλεια τζίρου και η διενέργεια επενδύσεων και λειτουργικών δαπανών για τη διείσδυση σε νέες αγορές όπως αυτή της Ρουμανίας και Βουλγαρίας αλλά και για τη προώθηση των νέων προϊόντων.

Το μεικτό κέρδος ανήλθε σε ευρώ 8,8 εκατ. έναντι ευρώ 8,0 το 1ο τρίμηνο του 2007 σημειώνοντας αύξηση κατά 10%, και το μεικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 35,2% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ενισχυμένο κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2007 όποτε είχε διαμορφωθεί στο 31,9%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση κατά 11,4% και διαμορφώθηκαν σε ευρώ 4 εκατ. έναντι ευρώ 3,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι 2007.

Τέλος, τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ευρώ 1,5 εκατ. έναντι ευρώ 1,6 εκατ. το 2007.

Η Διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι η υλοποίηση όλων των ενεργειών αναδιάρθρωσης με στόχο την ενίσχυση και επέκταση των δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται και η πρόσφατη συνεργασία για την διάθεση των προϊόντων ΝΙΚΑΣ μέσω του δικτύου της La Dorna στη Ρουμανία, θα επιφέρουν σταδιακά τα θεμιτά αποτελέσματα, όπως ήδη διαφαίνεται από την πορεία της μητρικής, με βελτίωση του κύκλου εργασιών καθώς και της κερδοφορίας στα επερχόμενα τρίμηνα.»

* To IR Release της Νίκας για το α' τρίμηνο 2008 δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v