Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Μείωση 91,63% στα κέρδη τριμήνου

Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος του Ομίλου της Βογιατζόγλου, έκλεισαν στα 43 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 91,63% (514 χιλ. ευρώ το 'Α τρίμηνο 2007).

Βογιατζόγλου: Μείωση 91,63% στα κέρδη τριμήνου
Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems στο α' τρίμηνο του 2008 ανήλθε στα 7.834 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 6,17% σε σχέση με το αντίστοιχο 'Α τρίμηνο 2007 (8.349 χιλ. ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν στα 3.046 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 9,64% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2007 (3.371 χιλ. ευρώ).


Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στα 601 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 48,98% (1.178 χιλ. ευρώ το α' τρίμηνο 2007).
 
Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 121 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 83,75% (745 χιλ. ευρώ το 'Α τρίμηνο 2007), ενώ τα Καθαρά Κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος του Ομίλου, έκλεισαν στα 43 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 91,63% (514 χιλ. ευρώ το 'Α τρίμηνο 2007).

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας ανήλθε στα 5.993 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 15,14% σε σχέση με το αντίστοιχο 'Α τρίμηνο 2007 (7.087 χιλ. ευρώ) . Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 2.119 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 17,29 % σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2007 (2.562 χιλ. ευρώ).

Τα Κέρδη, Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν στα 502 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 53,43% (1.078 χιλ. ευρώ το 'Α τρίμηνο 2007).

Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων της μητρικής έφθασαν τις 150 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 80% (750 χιλ. ευρώ το 'Α τρίμηνο 2007) ενώ τα Καθαρά Κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος της Μητρικής έφτασαν τα 90 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 83,90% (559 χιλ. ευρώ το 'Α τρίμηνο 2007).

H εν λόγω μείωση σε επίπεδο Ομίλου και εταιρείας οφείλεται :

1. Στην μείωση του Κύκλου Εργασιών στον τομέα των Έργων εξαιτίας της χρονικής μετάθεσης υλοποίησης έργων των πελατών της εταιρείας λόγω των αρνητικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν στην αγορά από τις μεγάλης διάρκειας απεργιακές κινητοποιήσεις στα λιμάνια ,οι οποίες έπληξαν γενικότερα το εμπόριο.

Ήδη σήμερα η εταιρεία έχει καλύψει αυτές τις πωλήσεις της και η Διοίκηση εκτιμά ότι ο Κύκλος Εργασιών σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους θα είναι κατά 10% περίπου αυξημένος από το αντίστοιχο εξάμηνο του 2007 , εξασφαλίζοντας και την ανάλογη κερδοφορία.

2. Στην οριακή μείωση του συντελεστή Μικτού Κέρδους επί των πωλήσεων λόγω του αυξημένου κόστους αποθήκευσης και μεταφορών των εμπορευμάτων εξαιτίας της απεργιακής κινητοποίησης στα λιμάνια.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v