Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Axon Συμμετοχών: Σύσταση νέας εταιρίας

Στην υπογραφή του Καταστατικού Σύστασης της Ανώνυμης εταιρείας Axon Finance, προέβη σήμερα η διοίκηση της Axon Συμμετοχών, η οποία συμμετέχει στη νέα εταιρεία με ποσοστό 60%. Το 40% κατέχει ο διευθύνων σύμβουλος.

Axon Συμμετοχών: Σύσταση νέας εταιρίας
Στην υπογραφή του Καταστατικού Σύστασης της Ανώνυμης εταιρείας Axon Finance, προέβη σήμερα η διοίκηση της εταιρίας Axon Συμμετοχών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σκοπός της νέας εταιρείας είναι η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και συμβουλών με έμφαση σε υπηρεσίες Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking Services).

Η ανωτέρω εταιρεία έχει Eδρα τον Δήμο Αθηναίων Αττικής και το αρχικό Μετοχικό της Κεφάλαιο ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες μετοχές (300.000) διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία.

Η Axon Συμμετοχών συμμετέχει στην νέα εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής 60%, ενώ στο υπόλοιπο 40% συμμετέχει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Axon Συμμετοχών κος Δουμάνογλου Παναγιώτης.
 
Η σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η κάτωθι:

1. Δουμάνολγου Παναγιώτης του Νικολάου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Πάκα Παρασκευή του Μιλαήλ Μέλος
3. Διακουμής Αθανάσιος του Σπυρίδωνος Μέλος
4. Ιωαννάτος Ιάκωβος του Βασιλείου Μέλος
5. Αλεξάκης Χρήστος του Απόλλωνα Μέλος

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο μετά την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης που λήγει την 31/12/2009.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v