Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φιερατέξ: Απόφαση για ακύρωση ιδίων μετοχών

Στην ακύρωση των 107.800 ιδίων μετοχών προχωρά η εταιρία Φιερατέξ με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, μετά την από 30.06.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Φιερατέξ: Απόφαση για ακύρωση ιδίων μετοχών
Στην ακύρωση των 107.800 ιδίων μετοχών προχωρά η εταιρία Φιερατέξ με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, μετά την από 30.06.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Σημειώνεται, ότι η εταιρία Φιερατέξ γνωστοποιεί ότι κατά το χρονικό διάστημα από 23.04.2008 έως 30.06.2008 είχε την δυνατότητα να προβεί σε πώληση 107.800 ιδίων μετοχών με βάση την από 18.04.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα η εταιρία δεν προέβη σε πώληση ιδίων μετοχών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v