Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουτάρης: Απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών

Την αγορά ιδίων μετοχών μέσω του ΧΑ μέχρι του 10% ήτοι 2.736.800 μετοχές κοινές ή και προνομιούχες, αποφάσισε μεταξύ άλλων η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Μπουτάρη.

Μπουτάρης: Απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών
Την αγορά ιδίων μετοχών μέσω του ΧΑ μέχρι του 10% ήτοι 2.736.800 μετοχές κοινές ή και προνομιούχες, αποφάσισε  σήμερα 22/7/08 μεταξύ άλλων η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Μπουτάρη με απαρτία 49,44%.
 
Αναλυτικότερα, εγκρίθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέσω του ΧΑ και συγκεκριμένα, η εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήψη της αποφάσεως αυτής δυνατότητα της εταιρίας με αποφάσεις του ΔΣ αυτής που εξουσιοδοτήθηκε ρητά προς τούτο και για την εν γένει υλοποίηση της απόφασης, για αγορά μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών της δηλαδή συνολικά μέχρι 2.736.800 μετοχές κοινές ή και προνομιούχες και κατά αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών δηλαδή μέχρι 2.582.800 κοινές μετοχές και μέχρι 154.000 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, ενώ καθορίστηκε το εύρος των τιμών αγοράς ιδίων μετοχών ήτοι ως κατώτατη τιμή τα 0,50 ευρώ και ως ανώτατη τα 2 ευρώ και για τις δύο κατηγορίες μετοχών. 
 
Τέλος, ματαιώθηκε η απόφαση επί του υπ' αριθμ. 10 θέματος της ημερησίας διατάξεως λόγω έλλειψης απαρτίας, το οποίο θα συζητηθεί σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 4 Αυγούστου 2008.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v