Πειραιώς: Αύξηση 30% στα κέρδη εξαμήνου

Στα 284 εκατ. διαμορφώθηκαν τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Πειραιώς στο εξάμηνο (+30%), υψηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών. Στα 51 δισ. το ενεργητικό στο τέλος Ιουνίου. Τι ειπώθηκε στους αναλυτές.

Πειραιώς: Αύξηση 30% στα κέρδη εξαμήνου
Στα 284 εκατ. διαμορφώθηκαν τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Πειραιώς στο εξάμηνο καταγράφοντας άνοδο 30%. Τα αποτελέσματα της τράπεζας είναι υψηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών και δεν περιλαμβάνουν το έκτακτο χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα του 2007.

Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του euro2day και του Thomson Financial προέβλεπαν ότι τα προσαρμοσμένα (adjusted) ενοποιημένα καθαρά κέρδη της Πειραιώς θα ανέλθουν στα 280,7 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο, καταγράφοντας άνοδο 28,2%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους προβλέπονταν να ανέλθουν στα 554 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 34,6%.

Σημειώνεται πως η Πειραιώς κατέγραψε το α΄ τρίμηνο του 2007 έκτακτα κέρδη 153,3 εκατ. ευρώ από την πώληση του μεριδίου που κατείχε στην Τράπεζα Κύπρου.

---Δήλωση του προέδρου του ΔΣ, Μ. Σάλλα

«Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Πειραιώς σημείωσαν αύξηση 30% το 1ο εξάμηνο του 2008. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €5,6 δισ από την αρχή του χρόνου, αντίστοιχα κατά το ίδιο ποσό αυξήθηκαν και οι χορηγήσεις. Το ενεργητικό του Ομίλου ξεπέρασε τα €51 δισ στο τέλος Ιουνίου 2008, η ρευστότητά του ανήλθε στο ιστορικά υψηλότερο επίπεδο και η κεφαλαιακή του βάση παρέμεινε ισχυρή.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες στις διεθνείς αγορές, εργαζόμαστε προσηλωμένοι στους επιχειρηματικούς μας στόχους, με έμφαση στην υψηλή ρευστότητα, κεφαλαιακή επάρκεια, ποιότητα χαρτοφυλακίου και ασφαλώς στην κερδοφορία».

*** Τι ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές

Προσηλωμένη στους στόχους για το 2010, όπως έχουν προσδιοριστεί στο business plan 3ετίας που έχει ανακοινώσει, παραμένει η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, όπως τόνισε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου.

Η διοίκηση της τράπεζας σημείωσε ότι η ωρίμανση του δικτύου υποκαταστημάτων στην Ελλάδα θα τη βοηθήσει να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει.

Η διοίκηση της Πειραιώς τόνισε ότι το μεγαλύτερο ρίσκο στο τριετές της πλάνο είναι τα μακροοικονομικά στοιχεία στις αγορές που δραστηριοποιείται. Οι στόχοι του business plan θα απειληθούν μόνο από "μια σημαντική επιβράδυνση στις οικονομίες της Ελλάδας και των Βαλκανίων", υπογράμμισε.


---ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1ου 6Μ 2008 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

* Αύξηση των καθαρών κερδών των μετόχων 30% στα €284 εκατ έναντι €219 εκατ το 1ο εξάμηνο 2007

* Αύξηση καθαρών εντόκων εσόδων 35% και καθαρών εσόδων από προμήθειες 19%, με αποτέλεσμα να αποτελούν το 81% των εσόδων

* Διατήρηση του καθαρού περιθωρίου τόκων (NIM) στο 3%

* Βελτίωση του δείκτη «κόστος προς έσοδα» στο 48,8% από 51,0%* πέρυσι
* Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 18,3% και ενεργητικού 1,2%

---ΜΕΓΕΘΗ - ΔΙΚΤΥΟ

*Αύξηση καταθέσεων 43% σε ετήσια βάση στα €30 δισ και δανείων 42% στα €36 δισ. Σε απόλυτο μέγεθος, δάνεια και καταθέσεις αυξήθηκαν ισόρροπα κατά €5,6 δισ από την αρχή του έτους

*Περαιτέρω βελτίωση του δείκτη «χορηγήσεις προς καταθέσεις» στο 121% στο τέλος Ιουνίου 2008, από 127% στο τέλος 2007. Εξαιρουμένων των τιτλοποιήσεων, ο δείκτης διαμορφώνεται στο 115%

*Μεγέθη εξωτερικού: αύξηση 86% στις καταθέσεις (στα €4,9 δισ), 88% στα δάνεια (στα €8,0 δισ), με συνεισφορά στα μεγέθη του Ομίλου κατά 17% και 22% αντίστοιχα

*Δάνεια σε καθυστέρηση >90 ημερών στο 3,3% έναντι 3,4% το Δεκ.’07

*Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (εκτίμηση) 10,5% με Core Tier I 8,5%

*Επέκταση δικτύου καταστημάτων στις 832 μονάδες, εκ των οποίων 343 στην Ελλάδα και 489 στο εξωτερικό. 50 νέα καταστήματα στο 2ο τρίμηνο 2008 (21 στην Ελλάδα και 29 στο εξωτερικό)

---ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ

Οι καταθέσεις μαζί με τα ομόλογα λιανικής στο τέλος Ιουνίου 2008 διαμορφώθηκαν σε €29.552 εκατ, δηλαδή σημείωσαν αύξηση 43% σε ετήσια βάση, επιταχύνοντας περαιτέρω σε ρυθμό και βελτιώνοντας το δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 121%. Εξαιρουμένων των τιτλοποιημένων δανείων, τα οποία χρηματοδοτούνται από αντίστοιχες ομολογιακές εκδόσεις, ο δείκτης διαμορφώνεται στο 115% (121% το Δεκέμβριο 2007). Ο Όμιλος Πειραιώς διατηρεί υψηλό επίπεδο ρευστότητας άνω των €3 δισ.

* Στην Ελλάδα οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 36% σε ετήσια βάση, ρυθμός υπερδιπλάσιος του ρυθμού της ελληνικής αγοράς (14%, εκτίμηση), ως αποτέλεσμα των πολιτικών του Ομίλου (στοχευμένη δημιουργία νέων καταστημάτων, προώθηση νέων προϊόντων, ενέργειες marketing). Ειδικότερα οι καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου αυξήθηκαν κατά 6% ετησίως, όταν η αγορά παρουσίασε πτώση 7% (εκτίμηση)

* Στο εξωτερικό τα αποτελέσματα της διεύρυνσης του δικτύου, αλλά και της δραστηριοποίησης του Ομίλου στην Κύπρο είναι ορατά από την ανάπτυξη των καταθέσεων κατά 86%

* Από την αρχή του έτους η αύξηση των καταθέσεων ταμιευτηρίου και όψεως του Ομίλου ανήλθε σε 9%, ενώ οι προθεσμίας-repos-ομόλογα λιανικής ενισχύθηκαν κατά 32% αντίστοιχα

Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των χορηγήσεων σημείωσε αύξηση 42% τον Ιούνιο ’08 από 48% το Μάρτιο 2008, με το συνολικό υπόλοιπό τους να ανέρχεται σε €36.287 εκατ στο τέλος Ιουνίου 2008.

*  στην Ελλάδα ο ρυθμός αύξησης ήταν 33% σε ετήσια βάση, έναντι 19% της αγοράς (εκτίμηση), ενώ στο εξωτερικό ανήλθε σε 88%
* μοχλός ανάπτυξης ήταν για άλλη μια περίοδο τα δάνεια μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, ενώ και τα δάνεια σε ιδιώτες κινήθηκαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά (51% και 32% σε ετήσια βάση αντίστοιχα)
* τα δάνεια προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 47% των χορηγήσεων, προς ιδιώτες το 31% και προς μεγάλες επιχειρήσεις το 22%

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση > 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 3,3% τον Ιούν.’08 έναντι 3,4% το Δεκ.’07. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) διαμορφώθηκε στο 2,0% στο τέλος Ιουνίου 2008 από 2,1% το Δεκέμβριο 2007.

Η αναλογία κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 69%, ενώ εάν ληφθούν υπόψη οι εξασφαλίσεις, ο δείκτης κάλυψης υπερβαίνει το 100%.

Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου ανήλθε σε €3.331 εκατ, ελαφρά υψηλότερα από το Μάρτιο 2008, παρά τη διανομή στο 2ο τρίμηνο 2008 του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2007 ύψους €118 εκατ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 10,5% (εκτίμηση) με το Core Tier I στο 8,5% (εκτίμηση), σύμφωνα με το εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ. Tα συνολικά εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου στις 30.06.08 ήταν €3,8 δισ.

Τα καθαρά κέρδη των μετόχων από τις διεθνείς δραστηριότητες ενισχύθηκαν κατά 188%

---ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το σύνολο των καθαρών εσόδων λειτουργίας το 1ο εξάμηνο 2008 ανήλθε σε €844 εκατ, αυξημένο κατά 30%.

* τα καθαρά έσοδα τόκων αυξήθηκαν 35% στα €556 εκατ, με το καθαρό περιθώριο τόκων (καθαρά έντοκα έσοδα προς το μέσο όρο του έντοκου ενεργητικού) να διατηρείται στο 3,0%
τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €127 εκατ, αυξημένα κατά 19%, βασιζόμενα στην ισχυρή ανάπτυξη των εσόδων εμπορικής τραπεζικής (+48% ετησίως). Αντίθετα, τα καθαρά έσοδα των τομέων επενδυτικής τραπεζικής και διαχείρισης κεφαλαίων παρουσίασαν κάμψη, καθώς επηρεάστηκαν από το αρνητικό κλίμα που επικράτησε στις κεφαλαιαγορές (πτώση όγκου συναλλαγών στο Χ.Α. κατά 10% το 1ο 6μηνο 2008 έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, μείωση του συνολικού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα κατά 26% την ίδια περίοδο)

* τα καθαρά έσοδα τόκων μαζί με τα καθαρά έσοδα προμηθειών καλύπτουν το 81% των καθαρών εσόδων έναντι 64% πέρυσι το αντίστοιχο 6μηνο και 65% πρόπερσι το 1o εξάμηνο, αν και τα καθαρά έσοδα λειτουργίας του Ομίλου ενισχύθηκαν 30%* από πέρυσι και 29%* το 1ο εξάμηνο 2007 σε σχέση με το 1ο εξάμηνο 2006

* τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε €105 εκατ, εκ των οποίων 44% προέρχεται από χρηματοπιστωτικές εταιρείες (συμπεριλαμβάνονται εργασίες λειτουργικής μίσθωσης), 51% προέρχεται από εταιρείες real estate, ενώ 5% προέρχεται από λοιπές δραστηριότητες

---ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Το τελευταίο 12μηνο, η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς κυμάνθηκε μεταξύ €28,50 (μέγιστο, στις 07.11.07) και €15,68 (ελάχιστο, στις 02.07.08). Η κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς στις 30.07.08 ανήλθε στα €6,3 δισ, κατατασσόμενη στην 6η θέση στο Χ.Α. Ο αριθμός των μετοχών της Τράπεζας στο τέλος Ιουνίου 2008 ήταν 329.543.528, ενώ ο μέσος αριθμός σε διαπραγμάτευση στο 1ο 6μηνο 2008 διαμορφώθηκε σε 325.793.627 (χωρίς τις ίδιες μετοχές). Η εμπορευσιμότητα της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στο Χ.Α. παραμένει υψηλή, με ποσοστό 40% (Ιούλ.’07 - Ιούν.’08) έναντι 30% του τραπεζικού κλάδου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v