Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουτάρης: Αύξηση κερδών ομίλου 11,5% στο εξάμηνο

Εντυπωσιακή αύξηση κατά 351% παρουσιάζουν στο πρώτο εξάμηνο της χρήσης τα αποτελέσματα της Μπουτάρης. Σε ενοποιημένη βάση ο τζίρος αυξήθηκε κατά 2,9% και τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 11,5%.

Μπουτάρης: Αύξηση κερδών ομίλου 11,5% στο εξάμηνο
Εντυπωσιακή αύξηση σε ποσοστό 351% παρουσιάζει στο πρώτο εξάμηνο της χρήσης η εταιρία Μπουτάρης, σύμφωνα με τη δημοσιευμένη λογιστική της κατάσταση.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε στις 231 χιλ. ευρώ από 256 χιλ. ευρώ του 2002, σημειώνοντας μείωση σε ποσοστό 9,6%, ενώ τα έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν στις 784 χιλ. ευρώ από 730 χιλ. ευρώ του 2002.

Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στις 899 χιλ. ευρώ από 199 χιλ. ευρώ του 2002, σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 351% σε σχέση με πέρυσι.

Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 38 εκατ. ευρώ από 36,9 εκατ. ευρώ του 2002 σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 2,9%. Αντίστοιχα τα κέρδη προ φόρων και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 1,45 εκατ. ευρώ από 1,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 11,5%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v