Βιοτέρ: Αύξηση 3,59% στα κέρδη ομίλου στο εξάμηνο

Αύξηση 3,59% στον όμιλο και υποχώρηση 14,45% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της εταιρίας Βιοτέρ στο εξάμηνο του 2008, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007.

Βιοτέρ: Αύξηση 3,59% στα κέρδη ομίλου στο εξάμηνο
Αύξηση 3,59% στον όμιλο και υποχώρηση 14,45% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της εταιρίας Βιοτέρ στο εξάμηνο του 2008, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 34,323 εκατ. ευρώ από 34,057 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 0,78%.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 1,497 εκατ. ευρώ από 1,445 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,59%.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 26,898 εκατ. ευρώ από 25,261 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 6,48%.

Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 444 χιλ. ευρώ από 519 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση 14,45%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v