Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νάκας: Αύξηση κερδών 64% στη χρήση 2007-8

Σημαντική άνοδο στα οικονομικά μεγέθη της παρουσίασε η Φίλιππος Νάκας στη χρήση που έληξε στις 30-06-2008 και αναφέρεται στην περίοδο από 01-07-2007 έως 30-6-2008.

Νάκας: Αύξηση κερδών 64% στη χρήση 2007-8
Σημαντική άνοδο στα οικονομικά μεγέθη της παρουσίασε η Φίλιππος Νάκας ΑΕ στη χρήση που έληξε στις 30-06-2008 και αναφέρεται στην περίοδο από 01-07-2007 έως 30-6-2008.

Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο εταιρίας παρουσίασε αύξηση της τάξης του 5,4 % και διαμορφώθηκε στο ποσό των 32,9 εκατ. ευρώ έναντι του ποσού των 31,3 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Σε επίπεδο ομίλου η αύξηση του κύκλου εργασιών ήταν 5,6%. Αναλυτικότερα η φετινή χρήση έκλεισε με 33,4 εκ ευρώ έναντι 31,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη προ φόρων σε επίπεδο εταιρίας της περιόδου αυτής ανήλθαν στα 1,7 εκατ ευρώ έναντι του 1,0 εκατ ευρώ της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 69,2%.

Τα κέρδη προ φόρων σε επίπεδο ομίλου της περιόδου αυτής ανήλθαν στα 1,6 εκατ ευρώ έναντι του 1,0 εκατ ευρώ της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 59%.

Τα κέρδη μετά από τους φόρους σε επίπεδο εταιρίας τη φετινή χρήση ανέρχονται στα 1,15 εκατ. ευρώ έναντι των 564 χιλιάδων ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη μετά από φόρους σε επίπεδο ομίλου στη φετινή χρήση ανέρχονται στα 1,06 εκατ. ευρώ έναντι των 553 χιλιάδων ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα δικαιώματα μειοψηφίας στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ανέρχονται στα 1.959,00 ευρώ έναντι αυτών της περασμένης χρήσης που ήταν 641,00 ευρώ.

Σημαντικό και άξιο να σημειωθεί είναι ότι το προτεινόμενο από το διοικητικό συμβούλιο μέρισμα είναι 0,18 Ευρώ ανά μετοχή έναντι των 0,08 Ευρώ του προηγούμενου έτους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v