Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μουζάκης: Aπό 10/10 με νέα ονομαστική αξία

Από τη Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, οι 32.188.050 κοινές ανώνυμες μετοχές της Μουζάκης θα είναι διαπραγματεύσιμες με νέα ονομαστική αξία 1,04 ευρώ εκάστη, όπως αυτό προέκυψε από την ΑΜΚ κατά 2.575.044,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

Από τη Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, οι 32.188.050 κοινές ανώνυμες μετοχές της Μουζάκης θα είναι διαπραγματεύσιμες με νέα ονομαστική αξία 1,04 ευρώ εκάστη, όπως αυτό προέκυψε από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.575.044,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι η αύξηση έγινε με μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,96 ευρώ σε 1,04 ευρώ. Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Μουζάκης διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των 33.475.572,00 ευρώ διαιρούμενο σε 32.188.050 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,04 ευρώ η κάθε μία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v