Με 58% η ΑΒΑΞ και 32% η Βιοτέρ στη Μαρίνα Φαλήρου

Στο 58% και 32% ανέρχεται η συμμετοχή των εταιριών ΑΒΑΞ και Βιοτέρ αντίστοιχα στο ΜΚ της εταιρίας Μαρίνα Φαλήρου, η οποία έχει αναλάβει την ανάπτυξη και λειτουργία της Μαρίνας Φαλήρου ως τουριστικού λιμένα.

Με 58% η ΑΒΑΞ και 32% η Βιοτέρ στη Μαρίνα Φαλήρου
Στο 58% και 32% ανέρχεται η συμμετοχή των εταιριών ΑΒΑΞ και Βιοτέρ αντίστοιχα στο ΜΚ της εταιρίας Μαρίνα Φαλήρου, η οποία έχει αναλάβει την ανάπτυξη και λειτουργία της Μαρίνας Φαλήρου ως τουριστικού λιμένα.

Ειδικότερα, η J&P-ΑΒΑΞ ανακοινώνει τη συμμετοχή της, με ποσοστό 58% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Μαρίνα Φαλήρου, η οποία έχει αναλάβει μέσω της από 22/10/08 σύμβασης μίσθωσης με την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α. Α.Ε.), την ανάπτυξη και λειτουργία της Μαρίνας Φαλήρου ως τουριστικού λιμένα.

H συνολική διάρκεια της εκμίσθωσης ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35) χρόνια. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μαρίνα σε πλήρη ανάπτυξη θα έχει 162 θέσεις ελλιμενισμού σκαφών διαφόρων μεγεθών και κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας ανωδομής 2.000m2 περίπου.

Όπως επισημαίνεται, η χρηματοδότηση του έργου, εξασφαλίστηκε με τη μορφή αυτοχρηματοδοτούμενου σχήματος (Project Finance), σε συνεργασία με τον Τραπεζικό Όμιλο της HSBC.

Οι υπόλοιπες εταιρείες που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της "ΜΑΡΙΝΑΣ ΦΑΛΗΡΟΥ Α.Ε." είναι οι ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. (32%) και ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ Α.Ε. (10%).

--- Η ανακοίνωση της Βιοτέρ

Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει τη συμμετοχή της με ποσοστό 32% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία έχει αναλάβει μέσω της από 22/10/08 σύμβασης μίσθωσης με την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α. Α.Ε.), την ανάπτυξη και λειτουργία της Μαρίνας Φαλήρου ως τουριστικού λιμένα. H συνολική διάρκεια της εκμίσθωσης ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35) χρόνια.

Η μαρίνα σε πλήρη ανάπτυξη θα έχει 162 θέσεις ελλιμενισμού σκαφών διαφόρων μεγεθών και κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας ανωδομής 2.000m2 περίπου.

Η χρηματοδότηση του έργου, εξασφαλίστηκε με τη μορφή αυτοχρηματοδοτούμενου σχήματος (Project Finance), σε συνεργασία με τον Τραπεζικό Όμιλο της HSBC.

Οι υπόλοιπες εταιρείες που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της "ΜΑΡΙΝΑΣ ΦΑΛΗΡΟΥ Α.Ε." είναι οι J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. (58%) και ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ Α.Ε. (10%).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v