Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Fieratex: Δεν αναγνωρίζει φορολογικό έλεγχο

Αμφισβητεί τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου για την τριετία 2001-2003 η Fieratex σε σχετική ανακοίνωση και ως εκ τούτου δεν σχημάτισε πρόβλεψη φορολογικής υποχρέωσης στα αποτελέσματα εννεαμήνου 2008. 

Fieratex: Δεν αναγνωρίζει φορολογικό έλεγχο
Η εταιρία Fieratex γνωστοποιεί ότι εντός του τρέχοντος μηνός ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του τακτικού φορολογικού ελέγχου της εταιρίας για τις χρήσεις 2001, 2002 και 2003.

Από τον έλεγχο αυτό προέκυψαν διαφορά φόρου εισοδήματος και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 1.117.003,98 ευρώ.

Κατά των σχετικών φύλλων ελέγχου ασκήθηκαν εμπρόθεσμα προσφυγές καθώς και Αίτημα διοικητικής επίλυσης της διαφοράς στην αρμόδια Επιτροπή.

Η εταιρεία, όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή της, στηριζόμενη στην αντίληψή της ότι ο γενόμενος από τον έλεγχο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων με την προσθήκη λογιστικών διαφορών είναι αυθαίρετος και προέβη στην μη αναγνώριση δαπανών από εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, εκτιμά ότι η εξέταση από την αρμόδια επιτροπή του αιτήματος για διοικητική επίλυση της διαφοράς, μπορεί να διαφοροποιήσει σημαντικά το παραπάνω ποσό.

Για το λόγο αυτό η εταιρεία δεν σχημάτισε πρόβλεψη της φορολογικής υποχρέωσης στα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2008.

Η εταιρία θα επανέλθει με νέα της ανακοίνωση με τις αποφάσεις της επιτροπής διοικητικής επίλυσης διαφορών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v