Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Διεύρυνση ζημιών στο 9μηνο

Οι ζημίες μετά από φόρους της εταιρίας Βαρβαρέσος για το εννεάμηνο του 2008  ανήλθαν σε 4,63 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,94 εκατ. ευρώ του έτους 2007.

Βαρβαρέσος: Διεύρυνση ζημιών στο 9μηνο
Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας Βαρβαρέσος για το εννεάμηνο του 2008 διαμορφώθηκε σε 15,22 εκατ. ευρώ από 18,05 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 9,53 εκατ. ευρώ.

Οι ζημίες προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεαμήνου του 2008 ανήλθαν σε 1,77 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 874 χιλ. ευρώ του εννεαμήνου του 2007.

Οι ζημίες προ φόρων της εταιρίας ανήλθαν σε 4,49 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,81 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε 4,63 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,94 εκατ. ευρώ του έτους 2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v