Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλουκίνας: Πτώση 28,19% στα κέρδη εννεαμήνου

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Κλουκίνα Λάππα ανήλθαν σε 5.394 χιλ. ευρώ έναντι 7.511 ευρώ του εννιαμήνου μειωμένα κατά 28,19%.

Κλουκίνας: Πτώση 28,19% στα κέρδη εννεαμήνου
Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Κλουκίνα Λάππα ανήλθαν σε 5.394 χιλ. ευρώ έναντι 7.511 ευρώ του εννιαμήνου μειωμένα κατά 28,19%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Oι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 52.174 χιλ. ευρώ έναντι 42.673 χιλ.ευρώ του εννιαμήνου 2007 αυξημένες κατά 22,26%.

Tα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε 7072 χιλ. ευρώ έναντι 10.370 χιλ. ευρώ του εννιαμήνου 2007 μειωμένα κατά 31,81%.

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 5.394 χιλ. ευρώ έναντι 7.511 ευρώ του εννιαμήνου μειωμένα κατά 28,19%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε 9.831 χιλ. ευρώ έναντι 12.310 χιλ. ευρώ του εννιαμήνου μειωμένα κατά 20,14%.

Oι πωλήσεις του εμπορικού κλάδου ανήλθαν σε 31.948 χιλ. ευρώ έναντι 26.189 χιλ. ευρώ του εννιαμήνου 2007 αυξημένες κατά 21,99%.

Oι πωλήσεις του κατασκευαστικού κλάδου ποσού 19.712 χιλ. ευρώ έναντι 15.845 χιλ. ευρώ του εννιαμήνου 2007 σημείωσαν αύξηση κατά 24,41%.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το EBITDA του εννιαμήνου 2008 καθώς και τα αποτελέσματα του ομίλου έχουν επιβαρυνθεί με έξοδα δημιουργίας και ανέρευσης νέων καταστημάτων τα οποία είτε λειτούργησαν στο γ τρίμηνο 2008 είτε δεν έχουν λειτουργήσει ακόμη.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία στα πλαίσια της καλύτερης λειτουργίας και υποστήριξης της αποθήκευσης και εφοδιασμού, ενοικίασε αποθηκευτικούς χώρους στον Ταύρο αυξάνοντας το κόστος ενοικίων την τρέχουσα περίοδο έναντι της περσινής κατά 0,491 χιλ.

Επίσης, σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα του ομίλου κατά την 30.9.2008 περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρείας COMPTON HOUSE HELLAS (ELC) ( Πωλήσεις 3.446 χιλ , ζημιές μετά φόρων 0,180 χιλ. ευρώ), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην συγκριτική πληροφόρηση της 30.9.2007 λόγω του ότι εξαγοράστηκε τον Νοέμβριο του 2007. Τα αποτελέσματα της εν λόγω θυγατρικής παρουσιάζουν έντονη εποχικότητα λόγω του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται, εμπορία παιδικών παιχνιδιών.

Τέλος, τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με πρόσθετους τόκους σημειώνοντας αύξηση 58,06% λόγω αύξησης του δανεισμού κυρίως κατά 6.000 χιλ. ευρώ που λήφθηκε για την εξαγορά της αλυσίδας παιχνιδιών EARLY LEARNING CENTRE.

Στην τρέχουσα περίοδο συνεχίστηκε η ανάπτυξη νέων καταστημάτων. Hδη στην Ελλάδα προστέθηκαν 6 νέα καταστήματα mothercare και 2 καταστήματα στα Βαλκάνια, 5 νέα καταστήματα ELC στην Ελλάδα και 1 στα Βαλκάνια . Με την σταθερή ανάπτυξη του δικτύου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εκτιμάται ότι θα προκύψει η μελλοντική αύξηση των μεγεθών.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η οικονομική κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη θα επηρεάσει την αγορά της λιανικής. Οι πωλήσεις του Νοεμβρίου κινήθηκαν σε χαμηλότερα του αναμενομένου επίπεδα γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου της χρήσης και συνεπώς τα αποτελέσματα ολοκλήρου του 2008.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v