Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Fieratex: Μερικός συμβιβασμός με Δημόσιο για φόρο

Μερικό συμβιβασμό με το Δημόσιο πέτυχε η Fieratex σχετικά με τον τακτικό φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2001, 2002, 2003.

Fieratex: Μερικός συμβιβασμός με Δημόσιο για φόρο
Μερικό συμβιβασμό με το Δημόσιο πέτυχε η Fieratex σχετικά με τον τακτικό φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2001, 2002, 2003.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας, από τα αρχικά φύλλα ελέγχου φόρου εισοδήματος προέκυπταν για την χρήση 2001 λογιστικές διαφορές 356.897,75 ευρώ και ποσό φόρου 0,00 ευρώ, για την χρήση 2002 λογιστικές διαφορές 139.861,41 ευρώ, ποσό φόρου 89.764,46 ευρώ και προσαυξήσεις 172.347,76 ευρώ, για την χρήση 2003 λογιστικές διαφορές 935.469,23 ευρώ, ποσό φόρου 327.414,23 ευρώ και προσαυξήσεις 510.766,20 ευρώ, συνολικό ποσό φόρου και προσαυξήσεων 1.100.292,65 ευρώ.

Με τον μερικό συμβιβασμό που επετεύχθη, η εταιρία αποδέχεται για την χρήση 2001 λογιστικές διαφορές 61.063,57 ευρώ και ποσό φόρου 0,00 ευρώ, για την χρήση 2002 λογιστικές διαφορές 54.517,92 ευρώ, ποσό φόρου 19.081,27 ευρώ και προσαυξήσεις 23.355,47 ευρώ, για την χρήση 2003 λογιστικές διαφορές 63.414,55 ευρώ, ποσό φόρου 22.195,09 ευρώ και προσαυξήσεις 22.372,65 ευρώ. Από το συνολικό ποσό των 87.004,48 ευρώ καταβλήθηκε το 1/5 και το υπόλοιπο θα καταβληθεί σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις.

Η εταιρεία στηριζόμενη στην αντίληψή της ότι ο γενόμενος από τον έλεγχο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων με την προσθήκη λογιστικών διαφορών είναι αυθαίρετος και ότι ο έλεγχος προέβη στην μη αναγνώριση δαπανών από εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, έχει ασκήσει εμπρόθεσμα προσφυγές κατά των σχετικών φύλλων ελέγχου για τα ποσά των λογιστικών διαφορών που υπολείπονται μετά τον μερικό συμβιβασμό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v