Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φιερατέξ: Ζημίες έναντι κερδών στο 2008

Ζημίες έναντι κερδών σε όμιλο και μητρική παρουσίασαν τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της εταιρίας Φιερατέξ στη χρήση του 2008 σε σχέση με τη χρήση του 2007.

Φιερατέξ: Ζημίες έναντι κερδών στο 2008
Ζημίες έναντι κερδών σε όμιλο και μητρική παρουσίασαν τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της εταιρίας Φιερατέξ στη χρήση του 2008 σε σχέση με τη χρήση του 2007.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση 19,68%, καθώς διαμορφώθηκε σε 29,698 εκατ. ευρώ, έναντι 36,976 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες 3,170 εκατ. ευρώ από κέρδη 844,181 χιλ. ευρώ.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 29,698 εκατ. ευρώ από 34,386 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 13,63%.

Τα αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 3,116 εκατ. ευρώ από κέρδη 569,153 χιλ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v