Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουτάρης: Επιδιώκει την αναδιάρθρωση δανεισμού

Την αναδιάρθρωση του δανεισμού της εταιρίας από βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο ώστε να μειωθεί το χρηματοοικονομικό κόστος και να βελτιωθούν οι χρηματοοικονομικές ροές επιδιώκει η διοίκηση της Μπουτάρης.

  • της Αλεξάνδρας Γκίτση
Μπουτάρης: Επιδιώκει την αναδιάρθρωση δανεισμού
Την αναδιάρθρωση του δανεισμού της εταιρίας από βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο ώστε να μειωθεί το χρηματοοικονομικό κόστος, το οποίο πέρυσι ανήλθε στο 1,62 εκατ. ευρώ, και να βελτιωθούν οι χρηματοοικονομικές ροές επιδιώκει η διοίκηση της Μπουτάρης για την τρέχουσα χρήση.

Παράλληλα, η στρατηγική της εταιρίας για τη φετινή χρονιά είναι να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για αύξηση των πωλήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ υπάρχουν σκέψεις για την πώληση της Κύμη Εμφιαλωτική.

Σημειώνεται ότι πέρυσι ο καθαρός ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ήταν 32,85 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 1,3% σε σχέση με το 2007, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους σε ενοποιημένη βάση ανήλθε σε ποσοστό 40,7% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών από το 45,4% που ήταν στη χρήση του 2007.

Σε ό,τι αφορά τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης, αυτά αυξήθηκαν από 621 χιλ. ευρώ στο 1,577 εκατ. ευρώ, άνοδος που προήλθε κυρίως από την εφαρμογή της εύλογης αξίας των αμπελώνων του ομίλου, ενώ τα άλλα έξοδα εκμετάλλευσης παρουσίασαν αύξηση από 537 χιλ. ευρώ το 2007 σε 3,501 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Η διαφορά αυτή προήλθε αφενός από την πώληση του ανενεργού ακινήτου στα Σπάτα που είχε ως αποτέλεσμα ζημία 1,1 εκατ. ευρώ και αφετέρου από την εκκαθάριση της εταιρίας Eurodrinks (συμμετοχή της Holding 100%) με ζημία 1,4 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα οργανικά έξοδα (έξοδα λειτουργίας και έξοδα διάθεσης) τα οποία αυξήθηκαν κατά 5,2%. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν να υπάρξει αρνητικό λειτουργικό αποτέλεσμα (προ φόρων) ύψους 4,21 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2008 έναντι κερδών 239 χιλ. ευρώ το 2007.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία 5,12 εκατ. ευρώ, που οφείλεται όπως προαναφέρθηκε στην πώληση του ακινήτου των Σπάτων και στην εκκαθάριση της θυγατρικής Eurodrinks, αλλά και επιπλέον στην εγγραφή πρόβλεψης διαγραφής απαιτήσεων που είναι σε καθυστέρηση.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας η Μπουτάρης Οινοποιητική Α.Ε. επηρεάστηκε σημαντικά από την οικονομική κρίση του τελευταίου τετραμήνου, το οποίο λόγω εποχικότητας είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο των πωλήσεών της. Στο εξωτερικό οι καταναλώσεις μειώθηκαν κυρίως εξαιτίας της ύφεσης που προκάλεσε η χρηματοοικονομική κρίση που είχε αρχίσει από τις αρχές του β΄ εξαμήνου.

Η σύνθεση του κύκλου εργασιών κατά τη χρήση του 2008 παρέμεινε σχετικά ίδια
συγκριτικά με τη χρήση του 2007. Τα κρασιά Μπουτάρη κατείχαν το 54% του όγκου
αλλά και το 77% της αξίας και τα κρασιά Καμπά το 33% του όγκου και το 20% της αξίας. Η συμμετοχή των λοιπών προϊόντων, του ασκού, του νερού, των εισαγόμενων κρασιών, ήταν ιδιαίτερα μικρή (2% της αξίας).

Σε ό,τι αφορά την Κύμη Εμφιαλωτική, η διοίκηση της εταιρίας αποφάσισε την αναστολή της παραγωγικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών και θα επανεξετάσει την περιοδική λειτουργία, την ενοικίαση ή και την πώληση της εταιρίας εντός του 2009.

Από την άλλη πλευρά, ο κύκλος εργασιών της Millesime έκλεισε στις 497,94 χιλ. ευρώ αυξημένος κατά 1% έναντι της χρήσης του 2007, ενώ το μικτό κέρδος ήταν 304,47 χιλ. ευρώ μειωμένο κατά 1% έναντι του 2007. Συνεχίστηκε η επένδυση στην αναδιάρθρωση του αμπελώνα Dommaine de Mayrac με νέες φυτεύσεις και ολοκληρώθηκαν οι προηγούμενες φυτεύσεις.

Η Millesime έκλεισε τη χρήση με ζημία (προ φόρων) 8,85 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 5,02 χιλ. ευρώ το 2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v