Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Yalco: Απόφαση για αγορά 200.000 ιδίων μετοχών

Την αγορά έως και 200.000 μετοχών, με ανώτατη τιμή τα 3 ευρώ και κατώτατη τα 1,20 ευρώ, αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της Yalco, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 31 Μαρτίου.

Yalco: Απόφαση για αγορά 200.000 ιδίων μετοχών
Την αγορά έως και 200.000 μετοχών αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της Yalco, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 31 Μαρτίου.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η αγορά έως και 200.000 κοινών ανώνυμων, μετά ψήφου μετοχών, πλήρως αποπληρωμένες και ελεύθερες παντός ενοχικού ή εμπράγματου βάρους, δικαιώματος ή διεκδικήσεως τρίτου, αντιστοιχούσες σε ποσοστό έως και 1,516% του εκάστοτε τρέχοντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Η χρονική περίοδος στήριξης ορίστηκε έως και δώδεκα (12) μήνες από την 31/03/2004, με κατώτατη τιμή τα 1,20 ευρώ και ανώτατη τιμή τα 3 ευρώ.

Τέλος, η γ.σ. ανάθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο την εκτέλεση των πιο πάνω αποφάσεων και την επιλογή της Χρηματιστηριακής Εταιρίας ή Τράπεζας μέλος του Χ.Α., μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η αγορά των ιδίων μετοχών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v