Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καρέλια: Μέτοχοι με σημαντική συμμετοχή

Η Καπνοβιομηχανία Καρέλια γνωστοποιεί ότι η κα Β. Καρέλια την 5η Μαΐου εκχώρησε με τη διαδικασία της γονικής παροχής, την ψιλή κυριότητα 57.500 μετοχών στον υιό της Α. Καρέλια και 57.500 μετοχών στον υιό της Ε. Καρέλια.

Καρέλια: Μέτοχοι με σημαντική συμμετοχή
Η Καπνοβιομηχανία Καρέλια γνωστοποιεί ότι η κα Β. Καρέλια την 5η Μαΐου 2009 εκχώρησε με τη διαδικασία της γονικής παροχής, την ψιλή κυριότητα 57.500 ανωνύμων μετοχών μετά ψήφου της εταιρίας στον υιό της Ανδρέα Καρέλια και 57.500 μετοχών στον υιό της Ευστάθιο Γ. Καρέλια.

Μετά τα παραπάνω γεγονότα, οι μέτοχοι που κατέχουν σημαντική συμμετοχή στην Εταιρεία είναι οι εξής:

1. Ο κος. Κωνσταντίνος Ι. Καρέλιας κατέχει ποσοστό 42,620% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή 1.176.280 κοινές μετοχές με ψήφο.

2. Ο κος. Ανδρέας Γ. Καρέλιας κατέχει ποσοστό 21,597% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή 596.074 κοινές μετοχές με ψήφο.

3. Ο κος. Ευστάθιος Γ. Καρέλιας κατέχει ποσοστό 20,945% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή 578.093 κοινές μετοχές με ψήφο.

4. Το «ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΚΑΡΕΛΙΑ" κατέχει ποσοστό 7,15% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή 197.332 κοινές μετοχές με ψήφο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v