Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλουκίνας Λάππας: Αύξηση 20,7% στα κέρδη τριμήνου

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου Κλουκίνας Λάππας για το α' τρίμηνο του 2009 ανήλθαν σε 2.167 χιλ.ευρώ έναντι 1.794 ευρώ του α' τριμήνου αυξημένα κατά 20,77%.

Κλουκίνας Λάππας: Αύξηση 20,7% στα κέρδη τριμήνου
Οι πωλήσεις του ομίλου Κλουκίνας Λάππας ανήλθαν σε 16.756 χιλ. ευρώ έναντι 14.933 χιλ. ευρώ του α' τριμήνου 2008 αυξημένες κατά 12,21 %.

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε 3.109 χιλ. ευρώ έναντι 2.342 χιλ.ευρώ του α' τριμήνου 2008 αυξημένα κατά 32,74%.

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου Κλουκίνας Λάππας για το α' τρίμηνο του 2009 ανήλθαν σε 2.167 χιλ.ευρώ έναντι 1.794 ευρώ του α' τριμήνου αυξημένα κατά 20,77%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3.917 χιλ. ευρώ έναντι 3.090 χιλ. ευρώ του α' τριμήνου αυξημένα κατά 26,76%.

Οι πωλήσεις και τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας στην συγκριτική περίοδο του 2008 περιλάμβαναν και τις πωλήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, ενώ στην τρέχουσα περίοδο λόγω απόσχισης και εισφορά του σε θυγατρική εταιρεία, περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα του ομίλου.

Για λόγους συγκρισιμότητας τα αποτελέσματα της μητρικής διαμορφώνονται ως εξής:

Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε 9.260 χιλ. ευρώ έναντι 7.177 χιλ. ευρώ του α' τριμήνου 2008 αυξημένες κατά 29,04.%.

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 1.647 χιλ. ευρώ έναντι 1.450 χιλ. ευρώ του α' τριμήνου 2008 αυξημένα κατά 13,57%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v