Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλωνατέξ: Στις 30/6 η Γ.Σ. για reverse split, ΑΜΚ

Στις 30 Ιουνίου 2009 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των κατόχων προνομιούχων μετοχών της Kλωνατέξ, προκειμένου να συζητήσει το reverse split, την ΑΜΚ με καταβολή μετρητών και την έκδοση ΜΟΔ.

Κλωνατέξ: Στις 30/6 η Γ.Σ. για reverse split, ΑΜΚ
Στις 30 Ιουνίου 2009 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των κατόχων προνομιούχων μετοχών της Kλωνατέξ, προκειμένου να συζητήσει το reverse split, την ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, την έκδοση ΜΟΔ με παραίτηση των παλαιών μετόχων και τη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές.

Αναλυτικότερα, η Γ.Σ. θα αποφασίσει την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,20 ευρώ σε 2,40 ευρώ και την μείωση του αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών από 20.663.047 σε 10.331.524 και των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών από 7.840.373 σε 3.920.186.

Επίσης, θα αποφασίσει τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 2,40 ευρώ σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή, με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 29.928.591,00 ευρώ με απόσβεση ισόποσων ζημιών.

Τέλος, θα αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.275.513,00 ευρώ, με την έκδοση 14.251.710 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή και τη μετατροπή των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών σε ίσο αριθμό κοινών ονομαστικών μετοχών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v