Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Αλλαγή επωνυμίας από 25/6

Από την 25η/6 η επωνυμία της εταιρίας αλλάζει σε FHL Mermeren Kombinat ad Prilep, ύστερα από την από 20/5/2009 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Mermeren: Αλλαγή επωνυμίας από 25/6
Από την 25η/6 η επωνυμία της εταιρίας αλλάζει σε Joint Stock Company for production, trade and installation of decorative stone MERMEREN KOMBINAT AD Prilep, με διακριτικό τίτλο FHL Mermeren Kombinat ad Prilep, ύστερα από την από τις 20/5/2009 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι τοπικές αρχές καταχώρισαν στο κεντρικό μητρώο την αλλαγή της επωνυμίας την 1η Ιουνίου 2009. Το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή του της 19/6/2009 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση. Κατόπιν των παραπάνω, με απόφαση της εταιρίας ορίζεται ότι εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και ειδικότερα από την 25η Ιουνίου 2009, η επωνυμία της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v