Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Fieratex: Απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών

Τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2008, αλλά και την αγορά ιδίων μετοχών έως έως ποσοστού 10% με εύρος τιμής 0,20 ευρώ - 2 ευρώ, αποφάσισε μεταξύ άλλων η ετήσια γενική συνέλευση που συνήλθε σήμερα 30/6.

Fieratex: Απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών
Τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2008, αλλά και την αγορά ιδίων μετοχών έως έως ποσοστού 10% με εύρος τιμής 0,20 ευρώ - 2 ευρώ, αποφάσισε μεταξύ άλλων η ετήσια γενική συνέλευση που συνήλθε σήμερα 30/6 με απαρτία 62,847%. 

Τέλος, αποφάσισε την μεταφορά ποσού 135.158,10 ευρώ από τον λογαριασμό (Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον) στον λογαριασμό "Ειδικό Φορολογημένο Αποθεματικό για Κάλυψη Ίδιας Συμμετοχής νόμου 3299/2004", για κάλυψη της ίδιας συμμετοχής επενδυτικού σχεδίου που έχει ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v