Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Προς αγορά ιδίων μετοχών έως 3,54%

Στην αγορά ιδίων μετοχών έως 3,54%, με ανώτατη και κατώτατη τιμή από 5 έως 1 ευρώ ανά μετοχή από 01/07/2009 μέχρι 30/06/2010 θα προχωρήσει η εταιρία Ευρωσύμβουλοι προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρίας.

Ευρωσύμβουλοι: Προς αγορά ιδίων μετοχών έως 3,54%
Στην αγορά ιδίων μετοχών έως 3,54%, με ανώτατη και κατώτατη τιμή από 5 έως 1 ευρώ ανά μετοχή από 01/07/2009 μέχρι 30/06/2010 θα προχωρήσει η εταιρία Ευρωσύμβουλοι προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρίας από το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσωπικό και τα στελέχη της εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Ευρωσύμβουλοι, σε συνέχεια της από 1/7/2008 ανακοίνωσή της, γνωστοποιεί ότι από 15 Ιουλίου 2007 μέχρι 30 Ιουνίου 2009, απέκτησε συνολικά 172.999 μετοχές της, εκ των οποίων 64.886 απεκτήθησαν από 15 Ιουλίου 2007 μέχρι 30 Ιουνίου 2008 και 108.113 από 1 Ιουλίου 2008 μέχρι 30 Ιουνίου 2009. Εξ' αυτών 50.500 μετοχές διατέθηκαν για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών από στελέχη της εταιρίας, το Δεκέμβριο του 2008 και τον Ιανουάριο του 2009. Στις 30 Ιουνίου 2009 η Ευρωσύμβουλοι κατέχει 122.499 μετοχές της, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2,167% του κεφαλαίου της.

Η αξία των μετοχών που συνολικά αγοράστηκαν μέσω της ΑΛΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και της ΕΘΝΙΚΗΣ Π&Κ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ, ανέρχεται σε 419.067,62 ευρώ, με μέση τιμή κτήσης 2,422 ευρώ, ενώ η συνολική αξία των μετοχών που ακόμη κατέχει η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., ανέρχεται σε 284.586,62 ευρώ με μέση τιμή κτήσης 2,323 ευρώ.

Οι ανωτέρω μετοχές αποκτήθηκαν από την εταιρία, εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με την από 28 Ιουνίου 2007 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσής της, προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρίας από το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της στο προσωπικό και τα μέλη του Δ.Σ., το οποίο επίσης είχε εγκριθεί από των ως άνω Γενική Συνέλευση και με την από 2 Ιουνίου 2008 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για τη συνέχιση της αγοράς ιδίων μετοχών κατά το χρονικό διάστημα 1/7/2008 μέχρι 30/6/2009.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v