Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Άλφα Γκρίσιν: Έναρξη ειδικής διαπραγμάτευσης

Η Άλφα Γκρίσιν ενημερώνει ότι το Δ.Σ. του Χ.Α. με σχετική απόφασή του, κατά τη συνεδρίασή του στις 28/7/2009, ενέκρινε την απόκτηση από το μέλος του Χ.Α. Merit XΑΕΠΕΥ της ιδιότητας του ειδικού διαπραγματευτή.

Άλφα Γκρίσιν: Έναρξη ειδικής διαπραγμάτευσης
Η Άλφα Γκρίσιν ενημερώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών με σχετική απόφασή του, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 28/7/2009, ενέκρινε την απόκτηση από το μέλος του Χ.Α. Merit XΑΕΠΕΥ της ιδιότητας του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας, προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την 31η Ιουλίου 2009.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Άλφα Γκρίσιν έχει ήδη συνάψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με τη MERIT ΧΑΕΠΕΥ με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η MERIT ΧΑΕΠΕΥ θα διαβιβάζει στο σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η εταιρία θα καταβάλλει αμοιβή στη MERIT ΧΑΕΠΕΥ.

2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης ειδικής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v