Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΝΚΛΩ: Σε νέα Γ.Σ. το reverse split & η ΑΜΚ

Σε νέα Γ.Σ. θα συζητηθούν τα θέματα της ΑΜΚ και του reverse split, αποφάσισε η η διοίκηση της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας στη Γ.Σ. της 21ης/8, η οποία αποτέλεσε συνέχεια της από 24 Ιουλίου 2009 αναβληθείσας Γ.Σ.

ΕΝΚΛΩ: Σε νέα Γ.Σ. το reverse split & η ΑΜΚ
Σε νέα Γ.Σ. θα συζητηθούν τα θέματα της ΑΜΚ και του reverse split, αποφάσισε η η διοίκηση της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας στη Γ.Σ. της 21ης/8, η οποία αποτέλεσε συνέχεια της από 24 Ιουλίου 2009 αναβληθείσας β' επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα, τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως: 

* Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split), μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών. 

* Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών Μετόχων με καταβολή μετρητών. 

* Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας για την ενσωμάτωση των μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου. 

* Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, με παραίτηση του δικαιώματος των παλαιών Μετόχων. 

* Τροποποίηση του προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας (Employee stock option plan).

Όπως επισημαίνεται, επειδή η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι οι Μέτοχοι δεν έχουν στη τελική τους μορφή όλες τις πληροφορίες σχετικά με την χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση της Εταιρείας, ώστε να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και επειδή ενδεχομένως να προκύψουν νέα θέματα κατά την οριστικοποίηση της, αποφάσισε όταν ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία, το Διοικητικό Συμβούλιο να προσκαλέσει νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά την οποία θα εξετασθούν τα ανωτέρω θέματα ή και όποια άλλα θέματα προκύψουν.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v