Τηλέτυπος: Μείωση 73,61% στα κέρδη ομίλου

Υποχώρηση κερδών στον όμιλο και στη μητρική παρουσίασαν τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της εταιρίας Τηλέτυπος στο α’ εξάμηνο του 2009, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τηλέτυπος: Μείωση 73,61% στα κέρδη ομίλου
Υποχώρηση κερδών στον όμιλο και στη μητρική παρουσίασαν τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της εταιρίας Τηλέτυπος στο α’ εξάμηνο του 2009, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις, τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 1,931 εκατ. ευρώ, έναντι 7,317 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας υποχώρηση 73,61%.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Τηλέτυπος διαμορφώθηκες σε 75,390 εκατ. ευρώ από 93,469 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υποχώρηση 19,34%.

Σε επίπεδο μητρικής, τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 864 χιλ. ευρώ από 7,275 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 88,12%.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε σε 75,190 εκατ. ευρώ από 92,834 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 19%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v