Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κάμψη στα καθαρά κέρδη του ομίλου Καραμολέγκος

Ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών στο 6μηνο πέτυχε η Καραμολέγκος η διοίκηση της οποίας εκτιμά ότι η έναρξη της παραγωγής της KARAMOLEGOS ROMANIA θα ενισχύσει την αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας το β’ εξάμηνο.

  • της Αλεξάνδρας Γκίτση
Κάμψη στα καθαρά κέρδη του ομίλου Καραμολέγκος
Ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών το πρώτο εξάμηνο του έτους πέτυχε η Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος η διοίκηση της οποίας εκτιμά ότι η έναρξη της παραγωγής και των πωλήσεων από τις 15 Ιουλίου της KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A θα ενισχύσει την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας το β’ εξάμηνο.

Συγκεκριμένα ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του ομίλου το πρώτο εξάμηνο παρουσίασε αύξηση 5,1% και ανήλθε στα 30,61 εκατ. ευρώ ενώ ο κύκλος εργασιών της μητρικής παρουσίασε άνοδο 3,7% και διαμορφώθηκε στα 24,85 εκατ. ευρώ.
 
Το µικτό κέρδος αυξήθηκε 11% για τον Όµιλο και ανήλθε στο ποσό των 14,89 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο μητρικής αυξήθηκε κατά 11,1% και ανήλθε στο ποσό των 12,03 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση του µικτού περιθωρίου οφείλεται κύριως στην κατάργηση κωδικών ειδών χαµηλού µικτού κέρδους.

Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 10,9% για τον Όµιλο και ανήλθαν στα 5,35 εκατ. ευρώ ενώ στην εταιρεία η αύξηση ήταν 11,3% με αποτέλεσμα αυτά να ανέλθουν σε 4,32 εκατ. ευρώ.

Σε ότι αφορά τα κέρδη προ φόρων αυτά ενισχύθηκαν κατά 29,8% για την Εταιρεία με αποτέλεσμα να ανέλθουν στα 1,052 εκατ. ευρώ και κατά 13,1% για τον Όµιλο ανερχόμενα στα 1,041 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη για την Εταιρεία αυξήθηκαν 58,8% στα 754.449 ευρώ ενώ μειώθηκαν κατά 4,7% για τον Όµιλο με αποτέλεσμα να ανέλθουν στα 661.578 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v