Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Moda Bango: Αύξηση 33,7% στα κέρδη ομίλου

Τα κέρδη μετά φόρων του ομίλου της Moda Bango στο εξάμηνο του 2009, διαμορφώθηκαν στα 1,426 εκατ. ευρώ από 1,104 εκατ. ευρώ πέρυσι αυξημένα κατά 33,7%, ενώ τα κέρδη της μητρικής διαμορφώθηκαν στα 1,215 εκ. από 1,264 εκ. ευρώ.

Moda Bango: Αύξηση 33,7% στα κέρδη ομίλου
Οι πωλήσεις σε επίπεδο ομίλου της Moda Bango στο εξάμηνο του 2009 παρουσίασαν ελαφρά κάμψη κατά 7,47% και διαμορφώθηκαν στα 19 εκ. από 20,597 εκ., συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2008 και σε σχέση με τα ποσοστά κάμψης που κατέγραψε ο κλάδος και το σύνολο της οικονομίας σε διεθνές επίπεδο.

Ειδικότερα οι πωλήσεις των θυγατρικών εξωτερικού παρουσίασαν άνοδο από 21% ως 27% περίπου, ενώ οι πωλήσεις της μητρικής κατέγραψαν μείωση κατά 10,5% και διαμορφώθηκαν στα 17,423 εκ. από 19,481 εκ. σε σχέση με τις μετρήσεις για τον κλάδο και την Ελλάδα όπου κατεγράφη μείωση άνω του 20%.

Τα αποτελέσματα της εταιρείας προ χρηματοοικονομικών εξόδων, αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) παρουσίασαν μικρότερη κάμψη κατά 8,47% και διαμορφώθηκαν στα 2,448 εκ. από 2,674 εκ. λόγω της ετοιμότητας για ελαστικοποίηση οργανικών δαπανών.

Τα αντίστοιχα αποτελέσματα σε επίπεδο ομίλου παρουσίασαν αύξηση κατά 6,6% και διαμορφώθηκαν στα 2,752 εκ. από 2,581 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω ανόδου των πωλήσεων που πραγματοποίησαν οι θυγατρικές εξωτερικού.

Τα προ και μετά φόρων αποτελέσματα της εταιρείας διατηρήθηκαν στο ίδιο σχεδόν επίπεδο με αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2008, και είναι σχετικά βελτιωμένα αναλογικά με τα αντίστοιχα EBITDA λόγω της σημαντικής μείωσης για το 2009 κατά 44% (σε επίπεδο ομίλου) των χρηματοοικονομικών εξόδων. Ειδικότερα, διαμορφώθηκαν στα 1,881 εκ. ευρώ από 1,898 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη μετά φόρων του ομίλου της Moda Bango στο εξάμηνο του 2009, διαμορφώθηκαν στα 1,426 εκατ. ευρώ από 1,104 εκατ. ευρώ πέρυσι αυξημένα κατά 33,7%, ενώ τα κέρδη της μητρικής διαμορφώθηκαν στα 1,215 εκ. από 1,264 εκ. ευρώ.

Το ενεργητικό του ομίλου την 30η Ιουνίου 2009 ανέρχεται σε 60,8 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας ελαφρά αύξηση  έναντι της 31ης Δεκεμβρίου 2008 , αποτέλεσμα συνδυασμού μικρής αύξησης των απαιτήσεων κατά πελατών,  αύξησης της προκαταβολής φόρου εισοδήματος και διαθεσίμων κυρίως των θυγατρικών τα οποία κατά τις αρχές του Ιουλίου 2009 απολήρωσαν υποχρεώσεις προς την μητρική.

Σε ακολουθία με τις γενικότερες εξωτερικές συνθήκες μειώθηκε το συνολικό απόθεμα.

Το σύνολο των υποχρεώσεων ανέρχεται σε 31,74 εκ. ελαφρά μειωμένο έναντι της 31ης Δεκεμβρίου 2008 παρά την  επιβάρυνση με οφειλόμενα μερίσματα και αμοιβές συνολικού ποσού 952.400 ευρώ.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά το διανηθέν εξάμηνο κατά 0,5 εκ. ευρώ περίπου και ανέρχεται σε 9,6 εκ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v