Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουτάρης: Την 9η/9 η ακύρωση μετοχών

Την 9η Σεπτεμβρίου 2009 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 414.650 μετοχών της Μπουτάρης, βάσει της από 14/7 Γ.Σ. που αποφάσισε τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών.

Μπουτάρης: Την 9η/9 η ακύρωση μετοχών
Την 9η Σεπτεμβρίου 2009 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 414.650 μετοχών της Μπουτάρης, βάσει της από 14/7 Γ.Σ. που αποφάσισε τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της I. Μπουτάρης, γνωστοποιείται, ότι η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 14.7.2009, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 248.790 ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 25.828.000 σε 25.413.350 κοινές ανώνυμες μετοχές, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών.
 
Οι ως άνω 414.650 μετοχές αγοράσθηκαν κατά το διάστημα 3.1.2005 - 28.6.2005, σε εκτέλεση απόφασης της από 29.6.2004 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 16.172.010 Ευρώ, διαιρούμενο σε 26.953.350 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,60 ευρώ εκάστης, εκ των οποίων 25.413.350 κοινές και 1.540.000 προνομιούχες.

Την 17η Ιουλίου 2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη Συνεδρίασή του της 3ης Σεπτεμβρίου 2009 ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης των μετοχών της εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρίας ορίζεται ότι την 9η Σεπτεμβρίου 2009 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 414.650 μετοχών οι οποίες ακυρώνονται.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v