Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κτήμα Λαζαρίδη: Πρόσθετοι φόροι 74.728,18 ευρώ

Η εταιρία Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος για τις οικονομικές χρήσεις 2006, 2007 και 2008. Από το φορολογικό έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι 74.728,18 ευρώ.

Κτήμα Λαζαρίδη: Πρόσθετοι φόροι 74.728,18 ευρώ
Η εταιρία Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για τις οικονομικές χρήσεις 2006, 2007 και 2008. Από το φορολογικό έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ύψους 74.728,18 ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, λόγω εφάπαξ καταβολής του ανωτέρω ποσού διενεργήθηκε έκπτωση 5% με τελικό ποσό καταβολής ευρώ 71.136,01.

Σημειώνεται, ότι η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου ύψους ευρώ 60.000,00 και κατά συνέπεια ποσό ευρώ 11.136,01 θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2009.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v