ΕΣΥΜΒ: Νέες εντάξεις στην i4G το β' 6μηνο 2009

Δύο νέες εταιρίες εντάχθηκαν στο επιχειρησιακό περιβάλλον της i4G – Incubation for Growth, της Θερμοκοιτίδας Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του ομίλου Ευρωσύμβουλοι, το δεύτερο εξάμηνο του 2009.

ΕΣΥΜΒ: Νέες εντάξεις στην i4G το β' 6μηνο 2009
Δύο νέες εταιρίες εντάχθηκαν στο επιχειρησιακό περιβάλλον της i4G – Incubation for Growth, της Θερμοκοιτίδας Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του ομίλου Ευρωσύμβουλοι, το δεύτερο εξάμηνο του 2009. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η νεοϊδρυθείσα εταιρεία ErgoQ (http://www.ergoq.gr) που εντάχθηκε στην Θερμοκοιτίδα i4G με την ίδρυσή της την 1η Αυγούστου 2009 και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη μηχανογραφημένων λύσεων εταιρικών διεργασιών και η εταιρία Brunata Ελλάς Α.Ε. (www.brunata.gr) που εντάχθηκε στην Θερμοκοιτίδα i4G την 1η Νοεμβρίου 2009 και δραστηριοποιείται στην εφαρμογή καινοτόμων λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και κατανομής δαπανών θέρμανσης καθώς και στους τομείς της τηλεθέρμανσης και της παραγωγής ενέργειας με φωτοβολταϊκά. 

Σημειώνεται, ότι η εταιρεία “ErgoQ” ασχολείται με την διαχείριση εταιρικών διεργασιών και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, και προσφέρει λύσεις αυτοματοποιημένης διαχείρισης ροής εργασιών, ποιότητας, περιβάλλοντος, ασφάλειας τροφίμων και επιχειρηματικού σχεδιασμού.
 
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται βάση σύγχρονων μεθοδολογιών Process Management, και υλοποιούνται σε πληροφορικά συστήματα που αποτελούνται από σύγχρονες εφαρμογές Διαχείρισης Γνώσης, Πελατολογίου, Εγγράφων και Business Intelligence, αξιοποιώντας παράλληλα και καταξιωμένες εφαρμογές ανοικτού λογισμικού.

Η ErgoQ ιδρύθηκε από δύο νέους επιχειρηματίες, τον Στέφανο Κουζώφ και τον Νεκτάριο Μπακιρτζή, με σημαντική εμπειρία αντίστοιχα στα πληροφοριακά συστήματα και στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων ποιότητας, που ένωσαν τις δυνάμεις τους με σκοπό να καλύψουν με εφαρμογές ένα διαφαινόμενο κενό της αγοράς.

Όπως επισημαίνεται, η Brunata Ελλάς Α.Ε., δραστηριοποιείται στους τομείς της Τηλεθέρμανσης, της Κατανομής Δαπανών Θέρμανσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας καθώς και στην Παραγωγή Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά. Η εταιρεία είναι μέλος του Δανέζικου ομίλου Brunata International με παρουσία επίσης στην Βουλγαρία και την Σερβία.

Από τα σημαντικά έργα της εταιρείας η τηλεθέρμανση της πόλης της Σόφιας στην Βουλγαρία. Σκοπός της εταιρίας είναι καταρχήν η προώθηση των προϊόντων του ομίλου στην Ελληνική αγορά αλλά και παράλληλα η ανάπτυξη στο μέλλον νέων καινοτόμων προϊόντων και λύσεων στους τομείς που δραστηριοποιείται μέσα από σημαντική δραστηριότητα Έρευνας & Ανάπτυξης. Οι καινοτομίες των προϊόντων της εταιρίας καθώς και η εμπειρία και η ηγετική πανευρωπαϊκά θέση της μητρικής, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για καθιέρωση της εταιρείας και στον Ελλαδικό χώρο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v