Νίκας: Με 10% η First European Retail

Σε 10,007% από 6,35% ανήλθε το ποσοστό της First European Retail στη Νίκας στις 20/7/06 μετά και την αγορά 739.550 μετοχών μέσω της ελεγχόμενης από αυτήν Del Mar Invest.

Νίκας: Με 10% η First European Retail
Σε 10,007% από 6,35% ανήλθε το ποσοστό της First European Retail στη Νίκας στις 20/7/06 μετά και την αγορά 739.550 μετοχών μέσω της ελεγχόμενης από αυτήν Del Mar Invest.

Ειδικότερα, ο αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε η First European Retail έμμεσα μέσω των ελεγχόμενων υπ' αυτήν εταιριών ανερχόταν όσον αφορά την Del Mar Investσε 1.024.5500 ήτοι 5,064% και όσον αφορά την Gelstand Limited ανερχόταν σε 1.000.000 ήτοι 4,943% επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v