Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εργο στην Αλβανία από την ΑΕΓΕΚ

Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί ότι η συγγενής εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (στην οποία η ΑΕΓΕΚ συμμετέχει με ποσοστό 20%), ανέλαβε την εκτέλεση έργου στην Αλβανία.

Εργο στην Αλβανία από την ΑΕΓΕΚ
Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί ότι η συγγενής εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (στην οποία η ΑΕΓΕΚ συμμετέχει με ποσοστό 20%), ανέλαβε την εκτέλεση έργου στην Αλβανία.

Συγκεκριμένα υπέγραψε με την ανάδοχο αυστριακή εταιρία ALPINE Bau GmbH σύμβαση υπεργολαβίας που αφορά την εκτέλεση του έργου «Άξονας Βορρά – Νότου, Τμήμα Φίερ – Τεπελένι, Τμήμα 2 : Ντάμες - Τεπελένι». Κύριος του έργου είναι η Γενική Διεύθυνση Αυτοκινητοδρόμων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών της Αλβανίας.

Η συνολική δαπάνη της ως άνω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 25,3 εκατ. (πλέον ΦΠΑ) και ο προβλεπόμενος χρόνος περαίωσης του έργου έχει ορισθεί στο τέλος του 2011.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v