Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Ολοκλήρωση πώλησης ιδίων μετοχών

Η Ευρωσύμβουλοι ολοκλήρωσε την 21η Δεκεμβρίου 2009 την πώληση 70.000 κοινών ονομαστικών ιδίων μετοχών με τιμή πώλησης 2,65 ευρώ ανά μετοχή, σε εκτέλεση της από 15.12.2009 απόφασης του Δ.Σ.

Ευρωσύμβουλοι: Ολοκλήρωση πώλησης ιδίων μετοχών
Η Ευρωσύμβουλοι ολοκλήρωσε την 21η Δεκεμβρίου 2009 την πώληση 70.000 κοινών ονομαστικών ιδίων μετοχών με τιμή πώλησης 2,65 ευρώ ανά μετοχή, σε εκτέλεση της από 15.12.2009 απόφασης του Δ.Σ. για την πώληση ιδίων μετοχών κατά το χρονικό διάστημα από 18.12.2009 μέχρι και 15.1.2010.

Η πώληση των ως άνω ιδίων μετοχών πραγματοποιήθηκε εντός τριετίας από την ημερομηνία απόκτησης αυτών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v