Νίκας: Απόφαση για ομολογιακό έως 55 εκ.

Η Γενική Συνέλευση της Νίκας σήμερα 24/12 ενέκρινε την από 19.6.2009 απόφαση της Γ.Σ. για έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 55 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα καλυφθούν στο σύνολό τους από Ιδιωτική τοποθέτηση.

Νίκας: Απόφαση για ομολογιακό έως 55 εκ.
Η Γενική Συνέλευση  της Νίκας σήμερα 24/12 ενέκρινε την από 19.6.2009 απόφαση της Γ.Σ. για έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 55 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα καλυφθούν στο σύνολό τους από Ιδιωτική τοποθέτηση.

Παράλληλα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση των όρων αυτού, την έκδοση του προγράμματος, την κατάρτιση της σύμβασης με τον εκπρόσωπο και εν γένει την διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης.

Σκοπός του δανείου είναι η αναδιάρθρωση του τρέχοντος βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε μακροπρόθεσμο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v