Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Fieratex: Ενδοοικογενειακή μεταβίβαση του 13,505%

Η μέτοχος της Fieratex, Ελένη Ανεζουλάκη, μεταβίβασε με εξωχρηματιστηριακή πράξη τις 1.392.525 μετοχές της εταιρίας (13,505%) στον υιό της Ιωάννη Τεκέλογλου.

Fieratex: Ενδοοικογενειακή μεταβίβαση του 13,505%
Η μέτοχος της Fieratex, Ελένη Ανεζουλάκη, μεταβίβασε με εξωχρηματιστηριακή πράξη τις 1.392.525 μετοχές της εταιρίας (13,505%) που κατείχε μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας (ΚΕΜ), στον μοναδικό συγκύριο της ΚΕΜ και υιό της Ιωάννη Τεκέλογλου.

Η μέτοχος Ελένη Ανεζουλάκη του Δημητρίου πριν την παραπάνω πράξη κατείχε μέσω της ΚΕΜ 1.392.525 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου ή ποσοστό 13,505% του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, ενώ μετά την πράξη δεν κατέχει πλέον μετοχές της εταιρίας ή δικαιώματα ψήφου.

Ο μέτοχος Ιωάννης Τεκέλογλου πριν την παραπάνω πράξη κατείχε μέσω της ΚΕΜ 1.392.525 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου ή ποσοστό 13,505% του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, ενώ μετά την πράξη παραμένει μόνος κύριος σε 1.392.525 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου ή ποσοστό 13,505% του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου.

Το σύνολο των μετοχών της εταιρίας είναι 10.203.575 κοινές ονομαστικές και ενσωματώνουν ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v